Wat is het?

Een bewijs van Nederlanderschap is een schriftelijke verklaring van de gemeente. Hierin staat dat u de Nederlandse nationaliteit hebt. U kunt bijvoorbeeld een bewijs van Nederlanderschap nodig hebben als u:

  • naar het buitenland verhuist;
  • gaat trouwen;
  • solliciteert naar een functie in het openbaar bestuur.

Wat moet ik doen?

Het bewijs van Nederlanderschap is een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP). U vraagt het bewijs aan bij de gemeente waar u staat ingeschreven. Dat kan digitaal via onderstaande formulieren. U kunt deze formulieren ook aanvragen bij het Klant Contact Centrum via (0485) 34 83 83 of info@bergen.nl. Daarnaast kunt u een afspraak maken.

Als u het bewijs nodig heeft voor een instelling in het buitenland, kunt u een meertalig bewijs aanvragen.

Afspraak maken

Afspraak maken

Wat kost het? 

Een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP) kost € 10,00. Een digitaal aangevraagd uittreksel kost € 8,00.

Hoe lang duurt het?

U krijgt het bewijs van Nederlanderschap direct mee. Als u het bewijs schriftelijk aanvraagt, stuurt de gemeente het naar uw huisadres. Dit duurt enkele dagen.