Een bewijs van Nederlanderschap is een schriftelijke verklaring van de gemeente. Hierin staat dat u de Nederlandse nationaliteit hebt.

U kunt bijvoorbeeld een bewijs van Nederlanderschap nodig hebben als u:

 • naar het buitenland verhuist;
 • gaat trouwen;
 • solliciteert naar een functie in het openbaar bestuur.

Wat moet ik doen?

Het bewijs van Nederlanderschap is een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP).

 • U vraagt het bewijs aan bij de gemeente waar u staat ingeschreven.
 • Als u het bewijs nodig hebt voor een instelling in het buitenland, kunt u een meertalig bewijs aanvragen.

U kunt uw aanvraag digitaal afhandelen met bijgevoegde formulieren. Dat kan alleen met DigiD, omdat er een handtekening is vereist.

Als u dat niet wilt, kunt u deze aangifte ook schriftelijk doen. Bij het KCC, telefoon (0485) 34 83 83 / 14 0485 of info@bergen.nl, kunt u de betreffende formulieren aanvragen. Deze formulieren moet u invullen, ondertekenen en opsturen (dat kan ook digitaal met een gescande ondertekende versies).

U kunt ook naar het gemeentehuis komen. Graag dan wel een afspraak maken en een geldig legitimatiebewijs meenemen.

Wat moet ik meenemen?

 • een geldig identiteitsbewijs

Iemand anders machtigen

Maak een brief met de volgende informatie:

 • waarom u het bewijs van Nederlanderschap nodig hebt
 • wie de gemachtigde is (deze persoon moet meerderjarig zijn)
 • uw handtekening
 • de handtekening van de gemachtigde

De gemachtigde neemt deze brief mee naar de gemeente samen met:

 • een kopie van uw geldige identiteitsbewijs; 
 • zijn of haar eigen identiteitsbewijs.

Schriftelijk aanvragen

 • uw aanvraag met daarop uw handtekening
 • een kopie van uw geldige identiteitsbewijs

Wat kost het?

Een bewijs van Nederlanderschap is een uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie.

 • uittreksel BRP  € 10,00
 • uittreksel BRP digitaal aangevraagd  € 8,00

Hoe lang duurt het?

U krijgt het bewijs van Nederlanderschap direct mee. Als u het bewijs schriftelijk aanvraagt, stuurt de gemeente het naar uw huisadres. Dit duurt enkele dagen.

Afspraak maken

Afspraak maken

Telefoon: (0485) 34 83 83 of 14 04 85