De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) helpt u om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen en actief te kunnen meedoen in de samenleving.

Ondersteuning vanuit de Wmo vraagt u aan bij het Sociaal Team van de gemeente. Een medewerker van het Sociaal Team bespreekt met u wat uw problemen zijn en zoekt samen met u naar een oplossing. Vaak wordt u hiervoor uitgenodigd voor een keukentafelgesprek.

Bij het keukentafelgesprek kunt u gebruik maken van cliëntondersteuning.

Ondersteuning

Voorbeelden van ondersteuning vanuit de Wmo:

Eigen bijdrage

Het CAK berekent of u een eigen bijdrage moet betalen voor uw ondersteuning vanuit de Wmo. Meer informatie vindt u op deze pagina.