Wat is het?

Studeert u? En bent u door een structurele medische beperking niet in staat om naast uw studie te werken? Dan kan het lastig zijn om rond te komen. Met de studietoeslag van Gemeente Bergen krijgt u een steuntje in de rug.

Hoe werkt het?

Voorwaarden

U komt in aanmerking voor de studietoeslag als u:

  • door een structurele medische beperking tijdens uw studie geen inkomsten kunt krijgen uit loondienst of als zelfstandige;
  • studiefinanciering of een tegemoetkoming WTOS krijgt;
  • u geen recht heeft op een Wajong-uitkering.

Sinds 1 april 2022 is er geen leeftijds- of vermogensgrens meer voor de studietoeslag.

Duur en hoogte

U krijgt de studietoeslag tot u niet meer voldoet aan de voorwaarden of tot u niet meer studeert. De studietoeslag wordt per maand uitbetaald. De hoogte van de studietoeslag is afhankelijk van uw leeftijd, het wettelijk minimum loon en eventuele inkomsten. 

Wat moet ik doen? 

U vraagt de studietoeslag aan bij de gemeente via onderstaand aanvraagformulier.

Heeft u vragen over de studietoeslag? Neem dan contact op met het Klant Contact Centrum via (0485) 34 83 83 of info@bergen.nl.

Hoe lang duurt het? 

U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de studietoeslag krijgt. De gemeente kan deze termijn verlengen, omdat het formulier niet volledig is ingevuld, documenten ontbreken of het onderzoek meer tijd nodig heeft.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.