• Meer informatie over bijvoorbeeld het afschrift burgerlijke stand, de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en het bewijs van in leven zijn.
  • Meer informatie over Nederlander worden, inburgeren en afstand doen van de Nederlandse nationaliteit.
  • Meer informatie over identiteitskaart, paspoort, reizen met kinderen, vluchtelingen- en vreemdelingenpaspoort.
  • Het rijbewijs wordt binnen de normale tijd van 5 werkdagen geleverd bij de gemeente. Is het spoed, neem dan telefonisch contact op.