Wat is het?

Autobedrijven mogen geen auto’s op of naast de openbare weg parkeren. Als u een autobedrijf hebt en dit toch wilt doen, vraagt u hiervoor een ontheffing aan bij de gemeente.

Hoe werkt het? 

U kunt een ontheffing aanvragen als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • Er gelden geen parkeerbeperkingen, zoals betaald parkeren of een blauwe zone;
  • Parkeren levert geen gevaar op voor de verkeersveiligheid;
  • De omgeving heeft geen last van de geparkeerde auto’s;
  • U kunt de auto’s niet op een andere plek parkeren, waar dit wel is toegestaan.

Wat moet ik doen? 

U vraagt de ontheffing aan bij de gemeente. Geef aan waarom u de ontheffing wilt en voor welke locatie.

Hoe lang duurt het?

U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de ontheffing krijgt.

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.