Wat is het?

Wilt u een groot voertuig, zoals een vrachtwagen of touringcar, op de weg parkeren? Dan heeft u misschien een ontheffing nodig. U vraagt de ontheffing aan bij de gemeente.

Hoe werkt het?

U heeft een ontheffing nodig als u:

  • Een voertuig wilt parkeren binnen de bebouwde kom;
  • Dat (met lading) langer is dan 6 meter of hoger dan 2,4 meter.

Bekijk voor meer informatie de Verordening Fysieke Leefomgeving (VFL) Bergen (L) 2022, artikel 5:7 Grote Voertuigen en 5:8 Uitzichtbelemmerende voertuigen (voor situaties buiten de bebouwde kom).

Wat moet ik doen?

Hulp nodig?

Weet u niet zeker of u een ontheffing nodig heeft voor het parkeren van uw voertuig? Neem dan contact op met de gemeente via (0485) 34 83 83 of info@bergen.nl. We kijken graag met u mee!

Aanvragen

U vraagt de ontheffing aan bij de gemeente. Geef hierbij de volgende gegevens:

  • Uw naam en adres;
  • De gegevens van het voertuig;
  • De straat waar u het voertuig wilt parkeren;
  • De datum en tijd waarop u het voertuig wilt parkeren;
  • De reden dat u het voertuig op de weg wilt parkeren.

Hoe lang duurt het?

U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de ontheffing krijgt.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.