Wat is het?

(Overheids)organisaties kunnen gegevens van u uit de Basisregistratie Personen (BRP) opvragen bij de gemeente. Bijvoorbeeld voor pensioenen, uitkeringen, huurtoeslag, belastingen of rechtszaken. Als u wilt weten welke gegevens de gemeente over u heeft geleverd, kunt u hiervan een overzicht opvragen. Dit doet u in de gemeente waar u woont.

Hoe werkt het?

Om u een volledig overzicht te geven, raadpleegt de gemeente niet alleen eigen systemen. Zij informeert ook welke landelijke overheidsorganisaties uw gegevens hebben bekeken.

Wat moet ik doen?

U vraagt het overzicht aan bij de gemeente.

Hoe lang duurt het?

U krijgt het overzicht binnen 4 weken.

Aanvullende informatie

De gemeente houdt persoonsgegevens van u bij voor de uitvoering van overheidstaken in Basisregistratie Personen (BRP). Persoonsgegevens uit de BRP zijn niet openbaar. 

Uw gegevens kunnen in de eerste plaats worden opgevraagd door de overheid en overige instellingen die wettelijke taken uitvoeren. Bijvoorbeeld de Belastingdienst, het UWV of pensioenfondsen. Andere instanties die gebruik kunnen maken van uw persoonsgegevens, zijn:

  • advocaten, als de gegevens nodig zijn voor een gerechtelijke procedure;
  • niet-commerciële instellingen, zoals sport- en muziekverenigingen;
  • organisaties met een maatschappelijke functie, bijvoorbeeld op het gebied van ouderenzorg, jeugdwelzijnswerk of gehandicaptenzorg;
  • de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA), die de ledenadministratie bijhoudt voor kerkgenootschappen.

Uw gegevens worden zonder uw schriftelijke toestemming nooit verstrekt aan:

  • commerciële instellingen;
  • particulieren (ook niet voor bijvoorbeeld een reünie).

Het overzicht gaat maximaal twintig jaar terug in de tijd. Zo lang moet de overheid zogeheten ‘verstrekkingen’ bewaren volgens de Wet Basisregistratie Personen (BRP). De Wet BRP is ingegaan op 6 januari 2014. Tot die tijd was de wettelijke bewaartermijn één jaar. Het is daarom niet altijd mogelijk om alle informatie van de afgelopen twintig jaar terug te vinden.