Wat is het?

De gemeente houdt persoonsgegevens bij over alle inwoners in de Basisregistratie Personen (BRP). Deze gegevens heeft de gemeente nodig wanneer u bijvoorbeeld gaat trouwen of wanneer uw paspoort verloopt. Als dit nodig is, kan de gemeente uw gegevens ook delen met andere overheidsinstellingen, zoals de Belastingdienst, justitie of de politie. Of met organisaties zoals pensioenfondsen en woningcorporaties.

Hoe werkt het? 

Personen en instanties die wettelijk recht hebben op informatie uit de BRP, ontvangen deze gegevens meestal automatisch. Het gaat dan vooral om (semi-)overheidsinstellingen, rechtbanken en advocaten. Zij krijgen alleen persoonsgegevens die ze nodig hebben voor de uitvoering van hun taken.

Instanties kunnen bij de gemeente schriftelijk een verzoek indienen om informatie uit de BRP te krijgen, zoals een gerechtsdeurwaarder.

Wat moet ik doen? 

Via MijnOverheid kunt u zelf uw gegevens of die van uw minderjarige kinderen inzien. Log in met uw DigiD. Klik daarna op ‘Persoonlijke gegevens’ bovenaan de pagina. Onder het kopje BRP kunt u uw gegevens bekijken.

Aanvullende informatie

Als u op zoek bent naar de persoonsgegevens uit de BRP van een ander, geeft u bij de gemeente aan waarvoor u de gegevens nodig hebt. De persoon die u zoekt, moet hiervoor toestemming geven. De gemeente bepaalt of u de gevraagde informatie krijgt:

  • U krijgt alleen informatie als u een persoonlijke, niet-commerciële reden hebt;
  • U kunt alleen standaardgegevens krijgen, zoals naam, geboortedatum, adres, woonplaats of overlijdensdatum;
  • U krijgt geen informatie als de persoon om geheimhouding van zijn of haar persoonsgegevens heeft gevraagd.

Als de gemeente uw verzoek om informatie afwijst, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.