Als u uw achternaam of die van uw kind wilt veranderen, checkt u eerst in de brochure Naamswijziging van Justis. Staat uw situatie in deze brochure, dan kunt u een aanvraag voor naamswijziging doen bij JustisJustis is onderdeel van het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

Het wijzigen van uw achternaam of die van uw kind kan niet via de gemeente.

Wat moet ik doen?

U krijgt vanzelf bericht of uw achternaam gewijzigd wordt. U krijgt dan een officieel uittreksel van het Koninklijk Besluit.

Aanpassen van documenten

  • Is uw achternaam officieel gewijzigd, dan moet dit ook veranderd worden in uw identiteitsbewijs. Vraag daarom een nieuw paspoort, identiteitskaart en/of rijbewijs aan.
  • Zorg er ook voor dat u alle instanties informeert over uw gewijzigde naam. U hoeft de gemeente niet apart te informeren. Zij krijgt al automatisch een uittreksel van het Koninklijk Besluit.

Hoe lang duurt het?

U krijgt binnen 20 weken bericht via Justis of uw achternaam gewijzigd wordt. Dit kan langer duren als uw aanvraag niet compleet is.

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met de beslissing, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken bij Justis.