Wat is het? 

Als u uw achternaam of die van uw kind wilt veranderen, checkt u eerst in de brochure Naamswijziging van Justis of dit kan. Justis is de screeningsautoriteit van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Staat uw situatie in deze brochure, dan kunt u een aanvraag voor naamswijziging doen bij Justis.

Wat moet ik doen?

Download het aanvraagformulier en vul dit in. Kijk in de brochure Naamswijziging welke code bij uw situatie hoort. Deze code vult u in op het aanvraagformulier. Voeg de gevraagde documenten toe aan het formulier en stuur alles op naar Justis. U krijgt vanzelf bericht of uw achternaam gewijzigd wordt. U krijgt dan een officieel uittreksel van het Koninklijk Besluit.

Aanpassen van documenten

Is uw achternaam officieel gewijzigd, dan moet dit ook veranderd worden in uw identiteitsbewijs. Vraag daarom een nieuw paspoort, identiteitskaart en/of rijbewijs aan. Zorg er ook voor dat u alle instanties informeert over uw gewijzigde naam. U hoeft de gemeente niet apart te informeren. Zij krijgt automatisch een uittreksel van het Koninklijk Besluit.

Hoe lang duurt het?

U krijgt binnen 20 weken bericht via Justis of uw achternaam gewijzigd wordt. Dit kan langer duren als uw aanvraag niet compleet is.

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met de beslissing, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken bij Justis.