Op deze pagina vindt u meer informatie over wat te doen bij huiselijk geweld of kindermishandeling.

Huiselijk geweld

Huiselijk geweld is geweld gepleegd door een een (ex-)partner, ouder, kind, of een vriend van de familie. Dit kan lichamelijk, seksueel of emotioneel zijn. Heeft u te maken met huiselijk geweld, zoek dan hulp bij mensen uit uw omgeving of neem direct contact op met het meldpunt Veilig Thuis.

Erover praten

Het kan enorm helpen om erover te praten met iemand die u kent. Bijvoorbeeld een vriendin, een buur of een familielid. Er met iemand uit uw omgeving over praten is een belangrijke eerste stap. Hoe eerder de hulp komt, hoe beter. Samen kunt u op zoek gaan naar hulpverleners.

U kunt ook bellen met Stichting Hear my voice op 0800-3200032. Dit is een 'hulplijn' voor mensen die te maken hebben met huiselijk geweld en er met iemand over willen praten. Aan de andere kant zit een vrijwilliger die zelf ook huiselijk geweld heeft meegemaakt. De lijn is er vooral voor een luisterend oor; als u niet direct hulp wilt inschakelen, hoeft dat ook niet. U belt gratis en anoniem.

Meldpunt huiselijk geweld

U kunt bellen met het meldpunt Veilig Thuis: 0800-2000 (gratis en 24 uur per dag bereikbaar). U wordt dan automatisch doorverbonden met een hulpverlener in uw eigen regio. De hulpverlener luistert naar uw verhaal en geeft advies. De hulpverlener kan ook helpen bij het organiseren van verdere hulp.

Anoniem bellen is mogelijk. Het nummer is afgeschermd en daarom niet terug te vinden op de telefoonrekening. Als u mobiel belt, wis het nummer dan wel uit het geheugen. Of bel eventueel met de telefoon van iemand anders.

Melden bij de apotheek via codewoord

Slachtoffers kunnen ook een melding doen door bij de balie van een apotheek het codewoord 'masker 19' te noemen. De apotheker schakelt dan Veilig Thuis in. Dit kan een uitkomst zijn als u niet op een veilige plek kunt bellen, uit de buurt van de dader. Bijvoorbeeld omdat u vanwege het coronavirus thuis moet blijven.

112 bellen

Zit u in een acuut bedreigende situatie, belt u dan met het alarmnummer: 112.

Aangifte doen

U kunt ook terecht bij de politie. Het is de taak van de politie om bescherming te bieden tegen huiselijk geweld. Aangifte doen is belangrijk, want het gaat om uw veiligheid. Bovendien is huiselijk geweld strafbaar. De pleger kan ook hulp krijgen.

Huis- en contactverbod

De burgemeester kan de dader een huisverbod opleggen: de pleger mag in een periode van 10 dagen tot maximaal 4 weken het huis niet meer in. In die tijd mag de pleger ook geen contact met u en/of uw kinderen opnemen. In die afkoelingsperiode kan de hulpverlening aan u en eventuele kinderen op gang komen. Als het nodig is, mag de burgemeester het huisverbod daarna met maximaal 18 dagen verlengen.

Het huisverbod is bedoeld om in de noodsituatie direct hulpverlening te geven aan beide partners. Veilig Thuis biedt deze hulpverlening. 

Onderdak zoeken

Is er (nog) geen huisverbod opgelegd en denkt u erover om zelf bij de pleger weg te gaan? Veilig Thuis kan u informatie geven over mogelijke opvang. U kunt ook proberen onderdak te vinden bij iemand die u vertrouwt. Zelf het huis uit gaan kan wel gevolgen hebben. Het kan gebeuren dat u hierdoor de woning later niet meer toegewezen krijgt.

Geweld stopt niet vanzelf

De dader van het geweld is iemand die u goed kent. Dat maakt het moeilijk om hulp te zoeken. Toch is het belangrijk dat u hulp zoekt. Huiselijk geweld stopt vrijwel nooit vanzelf. Heeft u kinderen, dan kunt u door hulp te zoeken voorkomen dat ook zij slachtoffer worden van geweld. Ook het zien van geweld is schadelijk voor kinderen.

Hoe huiselijk geweld ontstaat

Huiselijk geweld begint vaak geleidelijk. Gaandeweg kan een patroon ontstaan van jaloezie of controlerend gedrag. De ander wil bijvoorbeeld precies weten wat u doet, wil niet dat u zelfstandig bent of verbiedt u om contact te hebben met andere mensen. Het wordt dan steeds lastiger om uw eigen beslissingen te nemen. Later gaat de pleger ook steeds vaker geweld tegen u gebruiken. Er ontstaat dan een machtsverschil tussen pleger en slachtoffer. Als u daarnaast financieel afhankelijk bent van de geweldpleger, wordt het heel moeilijk om in opstand te komen.

Een slachtoffer helpen

Ook als u getuige bent van huiselijk geweld in uw omgeving, is het belangrijk dat u hulp inschakelt. Bent u niet directe getuige, maar heeft u wel vermoedens van huiselijk geweld in uw omgeving? Zoek ook dan hulp. Veilig Thuis kan uw vermoedens met u bespreken en advies geven.

Meer informatie over het herkennen van signalen van huiselijk geweld vindt u op de website Ikvermoedhuiselijkgeweld.nl en op de website van Slachtofferhulp Nederland.

Kindermishandeling

Onder kindermishandeling verstaan we elke vorm van bedreiging of geweld tegen een minderjarige. Het kan gaan om lichamelijk, emotionele en geestelijke mishandeling.

Kindermishandeling ontdekken

Heeft u een vermoeden van kindermishandeling? Of merkt u dat uw eigen kind of dat van een ander wordt mishandeld of seksueel misbruikt? Neem dan contact op met Veilig Thuis via 0800 2000. De professionals geven advies en bespreken wat er moet gebeuren.

Lichamelijke mishandeling herkennen

Lichamelijke mishandeling kunt u vaak herkennen. U ziet dan bijvoorbeeld sporen van slaan, stompen, knijpen, verwondingen van sigaretten of heet water, blauwe plekken, brandwonden, botbreuken, scheuren in de lip of bij het oog.

Gedragskenmerken bij kinderen

Er zijn bepaalde reacties van kinderen die mishandeld worden, waar u op kunt letten. Die reacties kunnen wel per kind verschillen.

  • Ze worden stil, passief, ze letten heel erg op als andere kinderen huilen, ze trekken zich terug en schrikken als iemand ze aanraakt.
  • Ze vernielen dingen, vechten met andere kinderen, vertellen verhalen over zeer ernstige ongelukken.
  • Ze liegen, stelen, hebben nachtmerries of verwonden zichzelf.
  • Ze hebben een negatief zelfbeeld.
  • Ze gedragen zich vreemd en onprettig.
  • Ze lopen er onverzorgd bij, ongewassen, komen op school zonder dat ze hebben ontbeten, komen te laat op school, lopen zonder toezicht en 's avonds laat nog rond in de buurt.

Op de website Ikvermoedhuiselijkgeweld.nl vindt u meer informatie over het herkennen van kindermishandeling.

Kinderen die seksueel misbruikt zijn, geven andere signalen af. U kunt er meer over lezen op de website van de Rijksoverheid.

Het niet durven vertellen

Mishandeling en seksueel misbruik vindt vaak plaats in de huiselijke omgeving, door bekenden van het kind. Het is daardoor erg schadelijk voor het kind.
Vaak durft een kind het niet aan iemand anders te vertellen. Het kind schaamt zich, is bang voor straf of heeft een onterecht gevoel van schuld of medeplichtigheid.

Als u het ontdekt

Het is vaak een enorme schok om te ontdekken dat een kind wordt mishandeld of seksueel misbruikt. Uw eerste reactie is vaak enorme woede. Hoe begrijpelijk ook, het is niet goed om die woede in het bijzijn van het kind te uiten. Het kind is al zo in verwarring en zou zich schuldig kunnen gaan voelen. Blijf dus vooral rustig en luister naar het kind.

In uw eigen gezin

Als kindermishandeling in uw eigen gezin voorkomt, is het nog lastiger voor u. Het gaat om de veiligheid en de gezondheid van uw kind. U bent het als ouder verplicht om er iets tegen te doen. U kunt hulp zoeken en melding doen.

Hulp zoeken en melding doen

Kindermishandeling kunt u melden bij Veilig Thuis. U kunt ook hulp zoeken via het Sociaal Team.

Kindermishandeling melden

Meld seksueel misbruik en kindermishandeling bij het meldpunt Veilig Thuis: 0800-2000 (gratis en 24 uur per dag bereikbaar). Doe dit ook als u alleen een vermoeden heeft of advies wilt. U kunt anoniem bellen. Veilig Thuis verzamelt gegevens over de situatie van het kind bij de school, de huisarts en andere instanties. De medewerkers gaan met uw melding aan de slag.

Op de website Ikvermoedhuiselijkgeweld.nl vindt u meer uitleg over wat u kunt doen bij vermoedens van kindermishandeling.

Zoek hulp

Zoek hulp als er sprake is van seksueel geweld of mishandeling in uw gezin. U kunt bijvoorbeeld contact opnemen met het Sociaal team. U kunt ook naar de huisarts gaan.

Hulp na seksueel misbruik

Is uw kind het slachtoffer van seksueel misbruik? Dan is specialistische behandeling beslist nodig. Via uw huisarts of Veilig Thuis kunt u een verwijzing krijgen naar hulp. U moet dat traject voor uw kind zo snel mogelijk opstarten: hoe eerder, hoe beter.

Zo zijn er speciale groepsbehandelingen, waarin het kind met leeftijdsgenootjes kunnen verwerken wat er gebeurd is. U kunt zelf ook meedoen aan groepsgesprekken met andere ouders. U kunt daardoor als ouder uw eigen woede en verdriet verwerken en thuis rustiger op uw kind reageren.

Seksueel misbruik bij kinderen voorkomen

Seksueel misbruik vindt vaak plaats in de huiselijke omgeving, door familieleden of bekenden van het kind. Maar het komt ook voor dat een vriendje of vriendinnetje uw kind dwingt tot seksuele handelingen.

Praten over privacy

Om seksueel misbruik te voorkomen, kunt u al op jonge leeftijd met uw kind praten over privacy. U kunt uw kind bijvoorbeeld uitleggen op welke plekken andere mensen hem niet mogen aanraken. En als mensen dat wel doen, dat uw kind dan gewoon kan weglopen en het altijd aan mama of papa of een goede vriend moet vertellen. U wordt nooit boos.

Weerbaarheid

Stimuleer het zelfvertrouwen en de weerbaarheid van uw kind zoveel mogelijk. Dit kunt u doen door uw kind te leren zijn gevoelens te uiten, zelf grenzen te stellen en grenzen van anderen te respecteren.

Gevoelens voor kinderen

Het kan zijn dat u zelf seksuele gevoelens heeft voor kinderen en dat u zich daar zorgen om maakt. Dat u die gevoelens heeft, wil echter niet zeggen dat u er iets mee doet. Het kan helpen om er over te praten. Bijvoorbeeld met iemand in uw omgeving die u vertrouwt.

U kunt ook bellen met Stop it Now!. Dat is een hulplijn waar u terecht kunt met vragen en voor meer informatie. Ook als iemand in uw gezin pedofiele gevoelens heeft, of als er bijvoorbeeld kinderporno is gevonden op de computer. Want hoe moet het dan verder in uw gezin?