Belangrijk bericht voor bezoekersLet op! Per 1 januari 2024 zijn de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging in werking getreden.

Per 1 januari 2024 zijn de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging in werking getreden. Wilt u iets veranderen aan uw huis, tuin, bedrijf of omgeving? Dan kan het zijn dat u te maken krijgt met deze nieuwe wetten.

Informatie op deze website over deze onderwerpen kan verouderd zijn vanwege de overgang naar deze nieuwe wetten. Kijk voor de meest actuele informatie op www.omgevingswet.overheid.nl(externe link) of neem contact met ons op via info@bergen.nl of (0485) 34 83 83.

Het nieuwe subsidiebeleid

Het nieuwe subsidiebeleid

Op 7 november 2023 heeft de gemeenteraad van Bergen het nieuwe subsidiebeleid vastgesteld. In het subsidiebeleid staan de afspraken van Gemeente Bergen over subsidies. Wilt u weten wat er is veranderd in het nieuwe subsidiebeleid? U leest het op deze pagina.

 

Hieronder vindt u de belangrijkste veranderingen in het nieuwe subsidiebeleid op een rij:

 • De subsidieregelingen zijn meer geharmoniseerd. Dit betekent dat de afspraken voor meer verenigingen en organisaties hetzelfde zijn. Dit is duidelijker voor zowel de gemeente als de verenigingen en organisaties.
   
 • De voorwaarden waar verenigingen en organisaties aan moeten voldoen om subsidie te krijgen, zijn algemener beschreven. Hierdoor komen meer verenigingen en organisaties in de gemeente in aanmerking voor een subsidie.
   
 • Verenigingen en organisaties die ieder jaar subsidie ontvangen, hoeven niet elk jaar opnieuw een aanvraag in te dienen. Zij vragen de subsidie nog maar één keer per vijf jaar aan.
   
 • Verenigingen en organisaties die ieder jaar subsidie ontvangen, leveren elk jaar vóór april het jaarverslag (financieel verslag en activiteitenverslag) aan bij de gemeente. De gemeente krijgt zo meer zicht in hoe het met de vereniging of organisatie gaat en wat het effect van de subsidie is. Daarnaast bepaalt de gemeente op basis van het jaarverslag of en hoeveel subsidie de vereniging of organisatie het volgende subsidiejaar krijgt.
   
 • Er is nog maar één aanvraagformulier voor subsidies. Dit formulier is bedoeld voor verenigingen en organisaties die voor de eerste keer subsidie aanvragen. Ook kunnen verenigingen en organisaties het formulier gebruiken om een incidentele (eenmalige) subsidie aan te vragen.
   
 • De subsidiebedragen zijn verhoogd vanwege indexatie. Verschillende verenigingen en organisaties krijgen daardoor meer subsidie. De vaste bedragen worden vanaf 2024 ieder jaar geïndexeerd.
   
 • Het minimum aantal leden voor subsidie is afgeschaft. Dit betekent dat ook kleinere verenigingen en organisaties in aanmerking komen voor subsidie. Let op: voor sportverenigingen buiten de gemeente Bergen blijft het minimum aantal leden wel bestaan. Zij moeten minimaal 15 leden uit de gemeente Bergen hebben. Zie artikel 4.h in de subsidieregeling Sport.

Meer informatie

Meer informatie vindt u in de algemene subsidieverordening gemeente Bergen (L) 2024.

Bekijk de subsidieverordening(externe link)

Ga naar de vorige pagina