Wat is het?

Wat leuk dat u uw relatie met uw partner officieel wilt laten vastleggen in een geregistreerd partnerschap! Om dat te kunnen doen, meldt u dit uiterlijk twee weken van tevoren bij de gemeente.

Hoe werkt het? 

Samen met de gemeente bespreekt u onder meer:

 • de datum;
 • de locatie;
 • welke ambtenaar u wilt;
 • wie uw getuigen zijn tijdens de ceremonie;
 • wat de kosten zijn. Kijk op deze pagina.

Belangrijk is dat:

 • u en uw partner allebei 18 jaar of ouder zijn;
 • jullie ongetrouwd zijn en geen geregistreerd partnerschap hebben met iemand anders.

Wat moet ik doen?

U meldt bij de gemeente dat u een geregistreerd partnerschap wilt sluiten. Doe dit minstens 14 dagen van tevoren in de gemeente waar u wilt dat uw partnerschap geregistreerd wordt. Geef aan wie uw getuigen zijn tijdens de ceremonie. Deze personen moeten meerderjarig zijn. U mag minimaal 2 en maximaal 4 getuigen hebben.

Afspraak maken 

Afspraak maken

Telefoon: (0485) 34 83 83 of 14 04 85

Wat kost het?

De tarieven voor het aangaan van een geregistreerd partnerschap vindt u op deze pagina.

Wat moet ik meenemen?

 • Afschrift van uw geboorteakte en die van uw partner;
 • Geldig identiteitsbewijs van u en uw partner;
 • Kopie van de geldige identiteitsbewijzen van uw getuigen;
 • Als u eerder getrouwd bent geweest of een geregistreerd partnerschap heeft gehad: bewijs dat dit beëindigd is, zoals een scheidingsakte of overlijdensakte.

Aanvullende informatie

Verschil huwelijk en geregistreerd partnerschap

Er zijn drie verschillen tussen het huwelijk en het geregistreerd partnerschap:

 • Als u trouwt, geeft u elkaar het ‘ja-woord’. Bij een geregistreerd partnerschap is dit niet verplicht.
 • Een geregistreerd partnerschap kan, als u geen minderjarige kinderen heeft, buiten de rechter om eindigen. Bij een huwelijk moet u altijd naar de rechter om te kunnen scheiden.
 • Het geregistreerd partnerschap kent geen scheiding van tafel en bed(externe link), het huwelijk wel.

Overige voorwaarden

 • U mag geen partnerschap aangaan met uw eigen kind, broer, zus, ouder, grootouder, kleinkind, halfbroer, halfzus;
 • U mag niet gedwongen worden tot een geregistreerd partnerschap;
 • Staat u onder curatele? Dan heeft u toestemming nodig van de curator of kantonrechter.

Als u niet voldoet aan de voorwaarden, kan de minister van Justitie en Veiligheid toch toestemming geven. Bijvoorbeeld als u broer en zus van elkaar bent door adoptie. Dit heet huwelijksdispensatie(externe link).

Geregistreerd partnerschap omzetten

Als u uw geregistreerd partnerschap wilt laten omzetten in een huwelijk, vraagt u de gemeente om een 'akte van omzetting'.

Gevolgen geregistreerd partnerschap in buitenland

Er zijn landen die het geregistreerd partnerschap niet erkennen. Dit kan gevolgen hebben als u bijvoorbeeld wilt gaan wonen in een ander land. Informeer bij de ambassade of dit voor u het geval is.

Geregistreerd partnerschap met een niet-Nederlander

Als uw partner niet de Nederlandse nationaliteit heeft, legt hij of zij eerst een 'Verklaring geen schijnhuwelijk' af. Hiermee verklaart uw partner niet met u het partnerschap aan te gaan voor een verblijfsvergunning. De IND controleert deze verklaring.

U heeft deze verklaring niet nodig als u:

 • allebei de nationaliteit hebt van één van deze landen(externe link);
 • allebei een verblijfsvergunning hebt voor onbepaalde tijd;
 • allebei een asielvergunning hebt voor onbepaalde tijd;
 • een buitenlands geregistreerd partnerschap ouder dan 10 jaar in Nederland wilt laten registreren;
 • een beëindigd buitenlands partnerschap in Nederland wilt laten registreren.

Buitenlands huwelijk

Woont u beiden buiten Nederland en heeft in ieder geval één van u de Nederlandse nationaliteit? Dan doet u de melding bij de gemeente Den Haag(externe link). Een buitenlands huwelijk wordt niet erkend wanneer u of uw partner jonger is dan 18 jaar.