De inhoud is geladen.

Geregistreerd partnerschap

Geregistreerd partnerschap

Willen u en uw partner uw relatie officieel laten vastleggen in een geregistreerd partnerschap? Meld dit dan uiterlijk 2 weken van tevoren bij de gemeente. Dit kan digitaal via onderstaande button. U kunt ook (telefonisch) een afspraak maken.

 

Veel gestelde vragen

Onder welke voorwaarden mag ik met iemand een geregistreerd partnerschap aangaan?

 • U en uw partner moeten allebei 18 jaar of ouder zijn;
 • U en uw partner zijn allebei ongetrouwd en hebben geen geregistreerd partnerschap met iemand anders;
 • U mag geen partnerschap aangaan met uw eigen kind, broer, zus, ouder, grootouder, kleinkind, halfbroer of halfzus;
 • U mag niet gedwongen worden tot een geregistreerd partnerschap;
 • Als u onder curatele staat, heeft u toestemming nodig van de curator of kantonrechter.

Welke informatie heeft de gemeente van mij nodig?

U geeft bij de gemeente in ieder geval de volgende informatie door:

 • De datum;
 • De locatie;
 • Welke trouwambtenaar uw voorkeur heeft. Kijk voor meer informatie op deze pagina;
 • Uw getuigen tijdens de ceremonie. U mag minimaal 2 en maximaal 4 getuigen hebben (bij een kosteloos geregistreerd partnerschap maximaal 2 getuigen). Deze personen moeten meerderjarig zijn.

Wat heb ik nodig?

 • Geldig identiteitsbewijs van u en uw partner;
 • (Kopie van) geldig identiteitsbewijs van uw getuigen;
 • Als u in het buitenland heeft gewoond, bent geboren of getrouwd (geweest), heeft u misschien extra documenten nodig. Neem contact op met de gemeente voor meer informatie. Doe dit voordat u een melding doet.

Wat kost het?

De tarieven voor het aangaan van een geregistreerd partnerschap vindt u op deze pagina.

Wat is het verschil tussen huwelijk en geregistreerd partnerschap?

 • Als u trouwt, geeft u elkaar het ‘ja-woord’. Bij een geregistreerd partnerschap is dit niet verplicht;
 • Een geregistreerd partnerschap kan, als u geen minderjarige kinderen heeft, buiten de rechter om eindigen. Bij een huwelijk moet u altijd naar de rechter om te kunnen scheiden;
 • Het geregistreerd partnerschap kent geen scheiding van tafel en bed. Kijk voor meer informatie op de website van Het Juridisch Loket.

Hoe zet ik mijn geregistreerd partnerschap om in een huwelijk?

Willen u en uw partner uw geregistreerd partnerschap omzetten in een huwelijk? Dan vraagt u om een ‘akte van omzetting’. Maak hiervoor een afspraak met de gemeente.

Wat zijn de gevolgen van een geregistreerd partnerschap in het buitenland?

Er zijn landen die een geregistreerd partnerschap niet erkennen. Dit kan gevolgen hebben als u bijvoorbeeld in het buitenland wilt gaan wonen. Informeer bij de ambassade of dit voor u het geval is.

Ik wil een geregistreerd partnerschap aangaan met een niet-Nederlander. Wat moet ik dan doen?

Heeft uw partner niet de Nederlandse nationaliteit? Dan legt hij of zij eerst een ‘Verklaring geen schijnhuwelijk’ af. Hiermee verklaart uw partner niet met u een partnerschap aan te gaan voor een verblijfsvergunning. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) controleert de verklaring.

U heeft de verklaring niet nodig als u:

 • allebei de nationaliteit heeft van één van deze landen;
 • allebei een verblijfsvergunning heeft voor onbepaalde tijd;
 • allebei een asielvergunning heeft voor onbepaalde tijd;
 • een buitenlands geregistreerd partnerschap ouder dan 10 jaar in Nederland wilt laten registreren;
 • een beëindigd buitenlands partnerschap in Nederland wilt laten registreren.

Wat betekent de gemeenschap van goederen?

Als u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan, geldt automatisch de wettelijke gemeenschap van goederen. Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid.