U gaat niet trouwen, maar u wilt wel de relatie met uw partner officieel vastleggen. Dan kunt u uw partnerschap laten registreren. Wilt u uw partnerschap laten registreren? Dan doet u eerst een melding in de gemeente waar u dit wilt laten registreren.

Op enkele uitzonderingen na heeft een geregistreerd partnerschap dezelfde gevolgen als een huwelijk. U kunt voor verdere informatie persoonlijk langskomen bij de gemeente of telefonisch contact opnemen.

Beperkte gemeenschap van goederen

Vanaf 1 januari 2018 gelden er bij het sluiten van een huwelijk of geregistreerd partnerschap nieuwe regels voor de wettelijke gemeenschap van goederen. Meer informatie leest u op de website van de Overheid.nl of notaris.nl.

Hoe werkt het?

Voorwaarden voor geregistreerd partnerschap

  • U en uw partner zijn allebei 18 jaar of ouder.
  • U mag niet al getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben.
  • U mag niet geregistreerd partner worden van uw eigen kind, broer, zus, ouder, grootouder, kleinkind, halfbroer, halfzus, neef, nicht, oom, tante.
  • U mag niet gedwongen worden tot een geregistreerd partnerschap.
  • Staat u onder curatele? Dan hebt u toestemming nodig van de curator of kantonrechter.

Wat moet ik doen?

Datum vastleggen en afspraak maken voor indienen melding

Neem eerst contact op met de gemeente om in overleg de datum, tijd en locatie van uw geregistreerd partnerschap vast te leggen.

U krijgt dan ook uitleg over de documenten die u moet overleggen bij de melding van uw geregistreerd partnerschap. Voor het indienen van uw partnerschapsmelding maakt u een afspraak met de aangewezen collega's.

Woont u beiden buiten Nederland en is in ieder geval één van u Nederlander? Dan doet u de melding bij de gemeente Den Haag.

Wat moet ik meenemen?

Bij het indienen van uw partnerschapsmelding moet u meebrengen:

  • een geldig identiteitsbewijs van de partners
  • een (kopie van) een geldig identiteitsbewijs van alle getuigen

Mogelijk zijn er nog meer documenten nodig, bijvoorbeeld wanneer u niet de Nederlandse nationaliteit hebt. Vermeld deze informatie bij contact met de gemeente, dan wordt bekeken of u nog meer documenten moet overleggen.

Wat kost het?

Kosten huwelijk / geregistreerd partnerschap

Als u uw partnerschap registreert op:

- maandag tot en met vrijdag, tussen 10.00 en 17.00 uur, in de Maas-, Grens- of spreekkamer van het gemeentehuis, bedragen de kosten € 300,00

- maandag tot en met vrijdag, tussen 09.00 en 17.00 uur, in de Raadszaal van het gemeentehuis, bedragen de kosten € 300,00

- zaterdag, tussen 09.00 en 17.00 uur, in de Raadszaal van het gemeentehuis, bedragen de kosten € 550,00

- zondag, tussen 09.00 en 17.00 uur, in de Raadszaal van het gemeentehuis, bedragen de kosten € 550,00

- maandag tot en met zondag, tussen 09.00 en 20.00 uur, op een locatie elders in de gemeente Bergen (L), niet zijnde het gemeentehuis, bedragen de kosten € 350,00

Op maandag kunt u, als inwoner van de gemeente Bergen (L), om 09.00 en om 09.30 uur zonder kosten uw partnerschap registreren in de Maas-, Grens- of spreekkamer van het gemeentehuis. De kosten van het partnerschapsboekje en de verplichte documenten moet u wel betalen.

Overige kosten

Partnerschapsboekje

€ 20,00

Kalligrafie partnerschapsboekje

€ 25,00

Kalligrafie kind in partnerschapsboekje (per kind)

€ 7,50

Uittreksel basisregistratie personen

€ 10,00

Uittreksel burgerlijke stand

€ 13,80

Benoemen van een trouwambtenaar voor één dag

€ 73,00

Benoemen en beëdigen van een trouwambtenaar voor één dag

€ 146,00

Extra begeleiding door bijzonder ambtenaar burgerlijke stand per uur

€ 40,00

Van gemeentewege beschikbaar stellen van één getuige

€ 51,00

Extra werkzaamheden voor opruimen rijst, confetti e.d. per uur

€ 25,00

Aanvullende informatie

Verschil met huwelijk

Een huwelijk en een geregistreerd partnerschap kunnen allebei beëindigd worden door een uitspraak van de rechter. Maar een geregistreerd partnerschap kan ook eindigen door een overeenkomst tussen beide partners. Dit is het belangrijkste verschil tussen een huwelijk en een geregistreerd partnerschap.

Geregistreerd partnerschap omzetten in huwelijk

Hebt u een geregistreerd partnerschap en wilt u trouwen met uw geregistreerd partner? Dan kunt u uw geregistreerd partnerschap laten omzetten in een huwelijk. Dit doet u bij de gemeente. De omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk is in elke gemeente mogelijk.

Gevolgen geregistreerd partnerschap in buitenland

Veel landen accepteren het geregistreerd partnerschap niet. Dit kan problemen geven als u bijvoorbeeld wilt gaan wonen in een ander land.

Huwelijksdispensatie

Voldoet u niet aan de voorwaarden voor een huwelijk of partnerschap? Dan kan de minister van Veiligheid en Justitie (VenJ) toestemming geven om toch te trouwen of een partnerschap te sluiten. Bijvoorbeeld als de personen die willen trouwen broer en zus van elkaar zijn door adoptie. Dit heet huwelijksdispensatie.

Afspraak maken

Afspraak maken

Telefoon: (0485) 34 83 83 of 14 04 85