De gemeente houdt uw persoonsgegevens bij in de Basisregistratie Personen (BRP). Verschillende organisaties kunnen uw persoonsgegevens uit de BRP ontvangen. Welke organisaties dit zijn, hangt deels af van uw persoonlijke situatie. Bijvoorbeeld of u kinderen hebt of een rijbewijs. Bekijk welke organisaties uw persoonsgegevens kunnen krijgen op de website van de Rijksoverheid.

Als u niet wilt dat bepaalde organisaties uw persoonsgegevens krijgen, kunt u de gemeente om geheimhouding vragen. U kunt dit ook aanvragen voor uw kinderen tot 16 jaar.

Wat moet ik doen?

  • Vraag de geheimhouding van uw persoonsgegevens aan bij de gemeente. Voeg een kopie van uw geldige identiteitsbewijs toe.
  • U kunt de geheimhouding van uw persoonsgegevens altijd weer stopzetten.

Verhuizen naar een andere gemeente

Als u om geheimhouding hebt gevraagd en u verhuist daarna naar een andere gemeente, hoeft u de geheimhouding niet opnieuw aan te vragen. 

Indienen verzoek

Met het formulier kunt u uw verzoek digitaal indienen. Dat kan alleen met DigiD, omdat er een handtekening is vereist.

Het kan ook schriftelijk. Bij het KCC, telefoon (0485) 34 83 83 / 14 0485 of info@bergen.nl, kunt u het formulier aanvragen. Dit formulier moet u invullen, ondertekenen en opsturen (dat kan ook digitaal met een gescande ondertekende versie).

U kunt ook naar het gemeentehuis komen. Graag een afspraak maken en een geldig legitimatiebewijs meenemen.

Wat moet ik meenemen?

Indien u naar het gemeentehuis komt:

  • uw geldige identiteitsbewijs

Hoe lang duurt het?

De gemeente verwerkt binnen 5 werkdagen de geheimhouding.

Aanvullende informatie

U kunt ook een overzicht aanvragen van de instanties aan wie uw gegevens het afgelopen jaar zijn doorgegeven.

Afspraak maken

Afspraak maken

Telefoon: (0485) 34 83 83 of 14 04 85