Wat is het?

Als u een evenement wilt organiseren, heeft u een vergunning nodig van de gemeente. Dit geldt bijvoorbeeld voor een braderie, kermis, optocht of festival. Voor kleine evenementen, zoals een straatfeest of een buurtbarbecue, is een melding doen bij de gemeente vaak al genoeg.

Melding

Als uw evenement aan al deze voorwaarden voldoet, hoeft u alleen een melding te doen:

 • Er zijn maximaal 100 bezoekers tegelijk aanwezig;
 • Het evenement vindt niet plaats op de openbare weg;
 • Er vinden geen commerciële activiteiten plaats;
 • Er worden slechts objecten geplaatst met een totaaloppervlakte van minder dan 100 m².

U houdt zich nog wel aan de voorwaarden voor kleine evenementen. Deze vindt u onder het kopje 'Openbare documenten'.

Hoe werkt het?

De gemeente bepaalt of u de vergunning krijgt. Het kan zijn dat u zich moet houden aan bepaalde regels, zoals:

 • een maximum aantal personen;
 • een bepaalde begin- en eindtijd;
 • geen muziek voor of na een bepaald tijdstip;
 • geen activiteiten op de weg of die het verkeer storen;
 • geen grote voorwerpen plaatsen.

Wat moet ik doen?

Vraag de vergunning aan bij de gemeente. Voor grote evenementen doet u dit minstens 16 weken van tevoren. Voor middelgrote evenementen doet u dit minstens 8 weken van tevoren. Als u alleen een melding hoeft te doen, doet u dit minstens 1 week van tevoren.

Geef de volgende informatie:

 • Naam van de organisator
 • Naam van de contactpersoon op het evenement
 • Omschrijving van activiteiten op het evenement
 • Datum en tijdstip van het evenement
 • Datum en tijdstip van het opbouwen en afbouwen van het evenement
 • Verwachte aantal bezoekers of deelnemers
 • Beschikbare hulpploegen, zoals EHBO en beveiliging
 • Of er straten afgesloten moeten worden
 • Verwachte geluid (soort, tijd, locatie)
 • Manier van stroomvoorziening
 • Of u zwak-alcoholhoudende dranken schenkt
 • Tekening van het evenemententerrein of de route van bijvoorbeeld een optocht
 • Technische gegevens over bouwwerken op het evenemententerrein
 • Hoe en door wie het terrein of de route na afloop wordt schoongemaakt

Andere vergunningen of ontheffingen

Het kan zijn dat u nog andere vergunningen of ontheffingen moet aanvragen. Denk bijvoorbeeld aan een parkeerontheffing, verwijzingsborden of een ontheffing voor het schenken van alcohol.

Formulieren

Alleen volledig ingevulde aanvraagformulieren met bijlagen worden in behandeling genomen. U dient uw aanvraag ten minste 8 weken voorafgaand aan het evenement in tweevoud in.

Digitaal aanvragen

Download formulier

Hoe lang duurt het?

 • U ontvangt binnen 8 weken bericht van de gemeente of u de vergunning krijgt.
 • Voor middelgrote evenementen ontvangt u binnen 6 weken bericht.

Melding klein evenement

U krijgt bericht als de gemeente wil dat u zich aan bepaalde regels houdt. Ook als zij uw evenement verbiedt, krijgt u bericht. Dit bericht krijgt u binnen 5 werkdagen nadat u uw melding heeft gedaan.

Aanvullende informatie

Wilt u met sportmotoren het geluidsniveau overschrijden op een evenement of sportterrein? Dan moet u een ontheffing aanvragen bij de provincie.