Als u een evenement wilt organiseren, heeft u een vergunning nodig van de gemeente. Dit geldt bijvoorbeeld voor een braderie, kermis, optocht of festival. Voor kleine evenementen, zoals een straatfeest of een buurtbarbecue, is een melding doen bij de gemeente vaak al genoeg.

Aan de hand van de volgende voorwaarden kunt u bepalen of u een evenementenvergunning dient aan te vragen of dat u met een melding kunt volstaan:

 • Er mogen maximaal 100 bezoekers tegelijk aanwezig zijn;
 • Het mag niet op de openbare weg plaatsvinden;
 • Er mogen geen commerciële activiteiten plaatsvinden;
 • Er mogen slechts objecten worden geplaatst met een totaaloppervlakte van minder dan 100 m².

Wanneer uw evenement aan één of meerdere van deze voorwaarden niet voldoet, dient u een vergunning aan te vragen.

Voldoet uw evenement wel aan bovenstaande voorwaarden, dan kunt u volstaan met een melding. U dient zich dan nog wel aan de voorwaarden voor kleine evenementen te houden. Deze vindt u onder het kopje 'Openbare documenten'.

Hoe werkt het?

De gemeente bepaalt of u de vergunning krijgt. Het kan zijn dat u zich moet houden aan bepaalde regels, zoals:

 • een maximum aantal personen;
 • een bepaalde begin- en eindtijd;
 • geen muziek voor of na bepaald tijdstip;
 • geen activiteiten op de weg of die het verkeer storen;
 • geen grote voorwerpen plaatsen.

Wat moet ik doen?

 • Vraag de vergunning aan bij de gemeente.
 • Voor grote evenementen doet u dit minstens 16 weken van tevoren. Voor middelgrote evenementen doet u dit minstens 8 weken van tevoren.
 • Als u alleen een melding hoeft te doen, doet u dit minstens 1 week van tevoren.
 • Geef de volgende informatie:
  • naam van de organisator
  • naam van de contactpersoon op het evenement
  • omschrijving van activiteiten op het evenement
  • datum en tijdstip van het evenement
  • datum en tijdstip van het opbouwen en afbouwen van het evenement
  • verwachte aantal bezoekers of deelnemers
  • beschikbare hulpploegen, zoals EHBO en beveiliging
  • of er straten afgesloten moeten worden
  • verwachte geluid (soort, tijd, locatie)
  • manier van stroomvoorziening
  • of u zwak-alcoholhoudende dranken schenkt
  • tekening van het evenemententerrein of de route van bijvoorbeeld een optocht
  • technische gegevens over bouwwerken op het evenemententerrein
  • hoe en door wie het terrein of de route na afloop wordt schoongemaakt

Andere vergunningen of ontheffingen

Het kan zijn dat u nog andere vergunningen of ontheffingen moet aanvragen. Denk bijvoorbeeld aan een parkeerontheffing, verwijzingsborden of een ontheffing voor het schenken van alcohol.

Bent u van plan een groot evenement te organiseren? Neem dan contact op met de gemeente om een afspraak te maken om de aanvraag te bespreken. Dit voorkomt problemen verder in het proces.

Hoe lang duurt het?

Melding klein evenement

U krijgt bericht als de gemeente wil dat u zich aan bepaalde regels houdt. Ook als zij uw evenement verbiedt, krijgt u bericht.

Vergunning groot evenement

U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de vergunning krijgt.

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Aanvullende informatie

Wilt u met sportmotoren het geluidsniveau overschrijden op een evenement of sportterrein? Dan moet u een ontheffing aanvragen bij de provincie.

Formulieren

Sinds 1 januari 2019 is er een nieuw aanvraagformulier evenementen Bergen dat nog niet online ingevuld kan worden. Download dit formulier, vul het in en stuur het op of vraag een formulier op bij het Klant Contact Centrum. Contactgegevens en openingstijden.

Oude formulieren zijn niet geldig en worden niet geaccepteerd.

Volledig ingevulde formulieren met bijlagen

Alleen volledig ingevulde aanvraagformulieren met bijlagen worden in behandeling genomen. U dient uw aanvraag ten minste 8 weken voorafgaande aan het evenement in tweevoud in te dienen.

digitaal aanvragen

Evenementen klein melding
Materialen uitleen evenementen
AED uitleen voor evenementen

Download forumlier

Aanvraagformulier evenementen Bergen
Voorwaarden mbt kleine evenementen