De overlast van de eikenprocessierups is de afgelopen jaren ook in de gemeente Bergen toegenomen. De gemeente zet in op (preventief) bestrijden in de bebouwde kom en op natuurlijke beheersing in het buitengebied.

foto Silvia Hellingman, bron processierups.nu

De eitjes van de eikenprocessievlinder komen in het voorjaar uit. Meestal is dit begin april; in een warm voorjaar kunnen de rupsen al eind maart uit hun eitjes kruipen. De eikenprocessierupsen vervellen in totaal vijf keer. Bij de vierde keer, ongeveer half mei, ontstaan grote hoeveelheden brandharen, die voor irritaties kunnen zorgen. Kijk op de website van GGD Noord-Limburg voor meer informatie over irritaties en gezondheidsklachten.

Als de rupsen vier keer zijn verveld gaan ze nesten maken, waar ze tot aan hun verpopping verblijven.

Bestrijden in bebouwde kom

De gemeente Bergen zet in op (preventief) bestrijden in de bebouwde kom.

Preventief bestrijden doet de gemeente voordat de eitjes uitkomen met zogenaamde Nematoden: een behandeling met aaltjes die weinig belastend is voor andere insecten en vlinders. Deze bestrijding vindt ’s nachts plaats omdat Nematoden niet tegen het zonlicht kunnen.

Nesten van de eikenprocessierups worden weggezogen.

Natuurlijke beheersing

In het buitengebied zet de gemeente Bergen in op natuurlijke beheersing, zoals het verhogen van de biodiversiteit. Het doel is om de ecologische balans te herstellen, zodat er voldoende natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups zijn.

Gemeente Bergen werkt al enkele jaren aan het verhogen van de biodiversiteit. Bijvoorbeeld door het inzaaien van bloem- en kruidenrijke bermen en akkerranden. Daarnaast is er een aangepast maaibeleid. Bermen worden minder en/of gedeeltelijk gemaaid, waardoor kruiden en bloemen de kans krijgen om te groeien en zich uit te zaaien.

Bovendien zijn inmiddels meer dan 250 nestkastjes voor koolmezen opgehangen, verspreid door de hele gemeente. Deze vogels eten graag processierupsen.

Zelf aan de slag

U kunt zelf aan de slag met natuurlijke beheersing en het vergroten van de biodiversiteit. Bijvoorbeeld door (een gedeelte van) uw tuin aantrekkelijk te maken voor insecten, vlinders en vogels. Of door de bermen naast akkers, weilanden en fietspaden niet te maaien.

Wilt u meer informatie of aan de slag? Kijk dan op:

Melden overlast

Bebouwde kom

De gemeente verwijdert alleen nesten van de eikenprocessierups in de bebouwde kom in de openbare ruimte (dus niet in uw tuin). In het voorjaar maakt de gemeente één keer per twee weken een ronde om alle meldingen in de bebouwde kom te controleren en te beoordelen. Vervolgens krijgt een gespecialiseerd bedrijf de opdracht om, waar nodig, de nesten te verwijderen. Deze worden met industriële zuigers opgezogen.

U kunt de nesten melden via Melding openbare ruimte.

Buitengebied

In het buitengebied verwijdert de gemeente géén nesten. Het verwijderen van het steeds toenemend aantal nesten is niet realiseerbaar, mede gelet op het uitgestrekte buitengebied van de gemeente en de kosten van het verwijderen.