Wat is het?

Boa staat voor buitengewoon opsporingsambtenaar. Binnen de gemeente Bergen hebben we zowel groene als blauwe boa's. De groene boa's zijn hoofdzakelijk in het buitengebied en op het water actief en de blauwe boa's met name in de dorpskernen. Boa's zijn ook aangesteld als toezichthouders.

Hoe werkt het?

Opsporingsambtenaar

Als opsporingsambtenaren mogen de boa’s informatie verzamelen die met strafbare feiten te maken heeft. Bijvoorbeeld een parkeerovertreding of afvaldumping. Maar ze zijn ook bevoegd om te handhaven op de milieuwetten, drank- en horecawet of ondermijning en om verdachten staande of aan te houden. Als burger bent u verplicht u te legitimeren als een boa daar om vraagt.

Toezichthouder

Toezichthouders van de gemeente hebben de bevoegdheid om zonder toestemming van de rechthebbende van het perceel alle plaatsen te betreden die in het kader van de uitoefening van hun functie gecontroleerd moeten worden. De enige uitzondering is de controle in een woning zonder toestemming van de bewoners. In dit geval moet de burgemeester hier een machtiging voor verlenen.

Toezichthouders kunnen hun bevoegdheden onder andere gebruiken om terreinen te betreden om na te gaan of hier zonder de benodigde vergunningen gebouwd is of dat het perceel in strijd met bestemmingsplanvoorschriften wordt gebruikt.

Scholing en samenwerking

Boa's zijn verplicht zich jaarlijks te laten bijscholen. Qua kennis zijn de gemeentelijke boa's breed georiënteerd en ze hebben uitgebreide bevoegdheden om de leefbaarheid, orde en veiligheid binnen een gemeente te bevorderen.

Naast de samenwerking met de politie werken de boa's veel samen met Staatsbosbeheer, het Limburgs landschap, Natuurmonumenten, de Provincie Limburg, omliggende gemeenten en tal van andere organisaties.

Wat moet ik doen?

U doet een melding. Vergeet niet uw telefoonnummer en/of e-mailadres achter te laten. Zo kunnen de boa’s contact met u opnemen als ze vragen hebben over uw melding.

Aanvullende informatie

Buurtbemiddeling

Boa’s hebben onder andere de taak om inwoners en toeristen die de gemeente bezoeken, te helpen en te informeren. Als gastheer van de gemeente werken boa’s oplossingsgericht en proberen problemen in eerste instantie met een gesprek of waarschuwing op te lossen in plaats van direct een bekeuring uit te schrijven. 

Maar het is niet altijd mogelijk om een burenconflict op te lossen met een pressiemiddel zoals een bekeuring. De inzet van boa’s of het inschakelen van politie of handhaving kan juist leiden tot een groter conflict. Een goed gesprek tussen buren onderling is vaak de beste oplossing.

Het is belangrijk om eerst zelf een gesprek met de overlastgever aan te gaan. Zo werkt u aan een betere relatie met uw buurtgenoot. Als dit geen effect heeft, kunt u de woningbouwvereniging of buurtbemiddeling inzetten. De medewerkers van deze organisaties kunnen bewoners dichter bij elkaar brengen. 

Werkt dit niet, dan is er mogelijk een taak weggelegd voor het Sociaal Team van de gemeente Bergen, het gemeentebestuur of zelfs de burgemeester. Boa’s blijven het liefst buiten deze conflicten om escalatie te voorkomen. Ze zullen u het advies geven bovengenoemde stappen te volgen. Bij acute noodzaak staan ze uiteraard voor u klaar en willen ze u graag helpen.