De inhoud is geladen.

Aangifte van geboorte doen

Aangifte van geboorte doen

U geeft de geboorte van uw kind door bij de gemeente waar het kind is geboren. Doe dit binnen 3 dagen na de geboorte.

 

U kunt de aangifte digitaal doen of langskomen in het gemeentehuis. Maak hiervoor een afspraak via bovenstaande button of telefonisch via (0485) 34 83 83.

U doet de aangifte binnen 3 dagen na de geboorte van uw kind. Is de 3e dag een zaterdag, zondag of feestdag? Dan mag u de aangifte nog doen op de eerste werkdag erna. Als u pas later aangifte doet, meldt de ambtenaar van de burgerlijke stand dit bij het Openbaar Ministerie. U kunt dan een boete krijgen.

Veel gestelde vragen

Wat heb ik nodig om aangifte van geboorte te doen?

 • Geldig identiteitsbewijs van de persoon die aangifte doet;
 • Geldig identiteitsbewijs van de moeder;
 • Verklaring van de arts of verloskundige (als u die heeft);
 • Erkenningsakte ongeboren kind (als u die heeft);
 • Akte van naamskeuze (als u die heeft);
 • Eventueel uw trouwboekje (niet verplicht).

Kind van twee vrouwen

Als de moeder van het kind een vrouwelijke partner heeft (getrouwd of geregistreerd partnerschap) en de donor van het kind is anoniem, dan is ook een ouderschapsverklaring nodig. Kijk voor meer informatie op de website van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Hoe kies ik de achternaam van het kind?

U kunt zelf de achternaam van uw eerste kind kiezen. Uw partner en u laten deze achternaam samen vastleggen bij de gemeente. Dit kan zowel vóór de geboorte als tijdens de geboorteaangifte. Omdat de moeder vaak niet aanwezig kan zijn bij de geboorteaangifte, kunt u de achternaam het beste al vóór de geboorte laten vastleggen.

U kunt uw kind uw eigen achternaam of die van uw partner geven. Let op: alle volgende kinderen van u en uw partner krijgen automatisch dezelfde achternaam als uw eerste kind.

Twee achternamen

Sinds 1 januari 2024 kunt u uw eerste kind, geboren op of na 1 januari 2024, de achternamen geven van beide ouders. U kunt uw kind maximaal twee achternamen geven. Deze gecombineerde achternaam geldt ook voor alle volgende kinderen van dezelfde ouders.

Is uw oudste kind op of na 1 januari 2016 geboren? Dan kunt u gebruik maken van de overgangsregeling. Tussen 1 januari 2024 en 1 januari 2025 mag u voor uw kinderen alsnog een gecombineerde achternaam kiezen. De ouders kiezen samen welke namen zij doorgeven en in welke volgorde. De gekozen achternaam geldt voor alle kinderen van diezelfde ouders.

Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid.

U kiest geen achternaam

Kiest u geen achternaam of laat u de achternaam niet op tijd bij de gemeente vastleggen? Dan bepaalt de wet welke achternaam uw kind krijgt. Dit hangt af van uw persoonlijke situatie:

 • Man en vrouw, getrouwd of geregistreerd partnerschap: het kind krijgt automatisch de achternaam van de vader.
 • Twee vrouwen, getrouwd of geregistreerd partnerschap:
  • Is de donor onbekend? Dan krijgt het kind automatisch de achternaam van de meemoeder. Hiervoor is wel een ouderschapsverklaring nodig. Kijk voor meer informatie op de website van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
  • Is de donor bekend en erkent de meemoeder het kind? Dan krijgt het kind automatisch de achternaam van de geboortemoeder.
 • Man en vrouw / twee vrouwen, niet getrouwd en geen geregistreerd partnerschap: het kind krijgt automatisch de achternaam van de moeder. Wilt u dat uw kind de achternaam van de vader of meemoeder krijgt? Dan moet hij of zij het kind erkennen. Kijk voor meer informatie op de pagina ‘Kind erkennen’.
 • Twee mannen: bij adoptie kunt u de achternaam van uw eerste kind kiezen. Dit gebeurt bij de rechter.

Hoe kan ik een geboorteakte opvragen?

De gemeente maakt na de aangifte een geboorteakte op. Hierin staan de voornaam of voornamen en de achternaam van het kind. Ook de namen van de ouders, de geboortedatum, -tijd en -plaats worden benoemd. U kunt ter plekke of op een later moment een afschrift van de geboorteakte kopen. Kijk voor meer informatie op deze pagina.