Functie

Wethouder

Taken

2e locoburgemeester

Portefeuillehouder Leefbaarheid:

 • Kernenbeleid / bewonersinitiatieven / algemene voorzieningen/integratie
 • Volksgezondheid / positieve gezondheid
 • Jeugdbeleid / onderwijs / kunst en cultuur / sport / ouderen
 • Mediabeleid
 • Schuldhulpverlening / armoedebestrijding
 • Accommodatiebeleid
 • Verkeersveiligheid
 • Doelgroepenvervoer / OV (openbaar vervoer) / mobiliteit
 • Volkshuisvesting / Langer thuis Wonen / Tijdelijk wonen
 • Uitvoering subsidies
 • Dienstverlening (klantvriendelijke gemeente)

Het college is gezamenlijk verantwoordelijk voor

 • Herijking Visie Bergen 2030
 • Subsidiebeleid
 • Bezuinigingen Programma 1 Samenleving

Onderlinge vervanging

 • Wethouder Pekema (3e locoburgemeester) vervangt wethouder Ponjee
 • Wethouder Ponjee (2e locoburgemeester) vervangt wethouder Splinter

Ambtsgebonden (q.q.)

 • Lid algemeen bestuur Veiligheidsregio Limburg Noord (VRLN)
 • Lid Bestuurscommissie Gezondheid (VRLN)
 • Bestuurlijk deelnemer van het samenwerkingsverband van zeven gemeenten met de Stichting Biblioplus
 • Bestuurlijk deelnemer O.O.G.O. Op overeenstemming Gericht bestuurlijk Overleg (koppeling Jeugdzorg-onderwijs)
 • Bestuurlijk deelnemer O.O.T.O Overleg Orgaan regeling voor het Toezicht op het Openbaar Onderwijs Bergen, Boxmeer, Cuijk, Gennep, Grave, Mill en St. Hubert
 • Voorzitter Lokale Educatieve en Welzijns Agenda (LEWA)
 • Lid algemeen bestuur Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz
 • Deelnemer wethoudersoverleg Regio Limburg Noord Sociaal Domein (met wethouder Pekema)
 • Deelnemer wethoudersoverleg Regio Limburg Noord Wonen (met wethouder Splinter)
 • Deelnemer wethoudersoverleg Regio Limburg Noord Sportregio
 • Lid bestuurscommissie Regio Noord- en Midden-Limburg WMO Regionale taken
 • Deelnemer Regionaal Mobiliteitsoverleg

Politieke partij

Progressieve Kombinatie Bergen (PK).

Contact

E-mail

U kunt wethouder Ponjee een e-mail sturen.

Spreekuur

Elke eerste maandag van de maand heeft het college spreekuur. U kunt daarvoor met wethouder Ponjee een afspraak maken.