Functie

Wethouder

Taken

2e locoburgemeester

Portefeuillehouder Leefbaarheid:

 • Kernenbeleid / bewonersinitiatieven / algemene voorzieningen/integratie
 • Volksgezondheid / positieve gezondheid
 • Jeugdbeleid / onderwijs / kunst en cultuur / sport / ouderen
 • Mediabeleid
 • Schuldhulpverlening / armoedebestrijding
 • Accommodatiebeleid
 • Verkeersveiligheid
 • Doelgroepenvervoer / OV (openbaar vervoer) / mobiliteit
 • Volkshuisvesting / Langer thuis Wonen / Tijdelijk wonen
 • Uitvoering subsidies
 • Dienstverlening (klantvriendelijke gemeente)

Het college is gezamenlijk verantwoordelijk voor

 • Herijking Visie Bergen 2030
 • Subsidiebeleid
 • Bezuinigingen Programma 1 Samenleving

Onderlinge vervanging

 • Wethouder Pekema (3e locoburgemeester) vervangt wethouder Ponjee
 • Wethouder Ponjee (2e locoburgemeester) vervangt wethouder Splinter

Ambtsgebonden (q.q.)

 • Lid Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Limburg Noord
 • Lid Bestuurscommissie Gezondheid Veiligheidsregio Limburg Noord
 • Voorzitter Lokale Educatieve en Welzijns Agenda
 • Lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz
 • Lid Portefeuillehoudersoverleg Vitaal & Gezond Regio Noord Limburg
 • Lid Portefeuillehoudersoverleg Wonen Regio Noord Limburg
 • Lid Portefeuillehoudersoverleg Sportregio Regio Noord Limburg
 • Lid Portefeuillehoudersoverleg Cultuur Regio Noord Limburg
 • Lid Bestuurscommissie WMO
 • Lid Regionaal Mobiliteitsoverleg en Trendsportal
 • Lid Steungroep Gezondheidsnetwerken Mooi Maasvallei
 • Bestuurlijk deelnemer Stichting Biblioplus
 • Bestuurlijk deelnemer Op Overeenstemming Gericht bestuurlijk Overleg
 • Bestuurlijk deelnemer Overleg Orgaan regeling voor het Toezicht op het openbaar Onderwijs gemeenten Bergen, Gennep en Land van Cuijk

Nevenfuncties, niet ambtsgebonden

n.v.t.

Politieke partij

Progressieve Kombinatie Bergen (PK).

Contact

E-mail

U kunt wethouder Ponjee een e-mail sturen.

Spreekuur

Elke eerste maandag van de maand heeft het college spreekuur. U kunt daarvoor met wethouder Ponjee een afspraak maken.