De vragen en antwoorden zijn ingedeeld op thema, zo kunt u snel naar het onderwerp dat voor u van belang is. 

Hoogwaterkaart

Op de hoogwaterkaart staat, beknopt, de meest belangrijke informatie in de aanloop naar, tijdens een hoge(re) waterstand van de Maas. U kunt de kaart via deze link downloaden. 

Actuele informatie

Waar kan ik informatie vinden over de waterstanden van de Maas?

Waar kan ik (plaatselijke) actuele informatie vinden in de aanloop naar, tijdens een hoge(re) waterstand van de Maas?

Wat is de functie van het Hoogwaterteam Gemeente Bergen?

Bij een waterstand van 12.00 boven NAP bij meetpunt Well wordt het Hoogwaterteam Gemeente Bergen bij elkaar geroepen. Het team maakt onder andere afspraken over het monitoren van de waterstand en de monitoring in het gebied, zodat bijvoorbeeld wegen tijdig worden afgesloten.

Vanaf welke waterstand informeert Gemeente Bergen de inwoners?

Bij een waterstand van ongeveer 13.00 boven NAP bij meetpunt Well. Dan loopt de eerste weg in onze gemeente (de Geysselberg in Wellerlooi) onder water.

Hoe informeert Gemeente Bergen de inwoners?

De gemeente informeert inwoners in eerste instantie via www.bergen.nl en Facebook Gemeente Bergen(externe link).

Wat is de regionale rampenzender?

De regionale zender L1 Radio & Televisie is via een convenant met Provincie Limburg en de Limburgse gemeenten aangewezen als provinciale rampenzender. L1-teletekstpagina 112 is speciaal bestemd voor informatie bij (dreigende) rampen en calamiteiten zoals extreem hoogwater. U vindt L1 Radio via de kabel op FM 89.4 en via de ether op FM 95.3. Meer informatie over de rampenzender leest u op de website van L1(externe link).

Risicogebieden in de gemeente Bergen (L)

Buitendijks

Gebieden die buitendijks liggen zijn risicogebied, deze gebieden worden immers niet beschermd door dijken. De bewoners worden geacht zelfredzaam te zijn.

Aijen en Bergen

De dorpen Aijen en Bergen zijn risicogebied. De bebouwde kom van deze dorpen ligt binnendijks. De dorpen zijn echter bij een (zeer) hoge waterstand alleen via een pendeldienst te bereiken. Als het water op de Kerkstraat (tussen Bergen en Nieuw Bergen) te hoog staat  kan de pendeldienst niet meer rijden. De dorpen zijn dan afgesloten van de buitenwereld. De kernen zijn dan niet / zeer beperkt bereikbaar voor de hulpverleningsdiensten.

Gedeelte oud-Well

Een gedeelte van oud-Well is risicogebied. Op dit moment zijn de dijken niet hoog en sterk genoeg om Well ook in de toekomst goed te beschermen tegen hoogwater. Waterschap Limburg werkt aan het dijkversterkingsproject Well. Kijk voor meer informatie op Dijkversterking Well - Waterschap Limburg(externe link)

Voorbereiden

Hoe kan ik me voorbereiden op een hoge(re) waterstand?

Blijf op de hoogte van de actuele stand van zaken. Dan kan via de diverse informatiekanalen.

Waar kan ik zand en zandzakken krijgen?
In de aanloop naar een hoogwaterperiode stelt de gemeente zand en zandzakken beschikbaar. Via de gemeentelijke informatiekanalen informeren we u waar en hoe u deze kunt ophalen.

Ik woon buitendijks of in een risicogebied, wil toch gebruik blijven maken van mijn auto (om bijvoorbeeld naar mijn werk te gaan).

Verplaats uw auto tijdig naar de overkant van de N271 (bijvoorbeeld op de parkeerplaats Mosaïque)

Hoe breng ik mijn bezittingen tijdig in veiligheid?

 • Plaats meubilair op blokken of naar de bovenverdieping
 • Breng waardevolle spullen en/of papieren naar de bovenverdieping
 • Verwijder vloerbedekking (voor zover mogelijk)
 • Verwijder elektrische en waardevolle apparatuur uit bedreigde ruimten

Meer informatie over hoe u zich kunt voorbereiden leest u op:

Crisiscentrum

Wanneer treedt het Crisiscentrum Gemeente Bergen in werking?

Vanaf het moment dat de pendeldiensten tussen Bergen en Nieuw Bergen, Bergen en Aijen worden ingezet is het Crisiscentrum in werking.

Wanneer en hoe kan ik het Crisiscentrum dan bereiken?

Het Crisiscentrum is 24 uur per dag bereikbaar via (0485) 78 25 20.

Pendeldiensten

Waarom zijn er pendeldiensten?

Een dijk beschermt de bebouwde kommen van Aijen en Bergen tegen de hoge waterstand. De dorpen zijn te bereiken:

 • Via Well over de Kampweg
 • Via de N271 over de Aijerdijk
 • Via de N271 over de Kerkstraat
 • Via de veerpont over de Maas (Bergen – Vierlingsbeek

Bij een zeer hoge waterstand van de Maas stroomt het water over de bovenstaande wegen en is de veerpont uit de vaart. Aijen en Bergen zijn dan niet meer met eigen vervoer bereikbaar. Gemeente Bergen zet dan twee pendeldiensten in:

 • tussen Nieuw Bergen en Bergen
 • tussen Bergen en Aijen

Waarom is er een pendeldienst tussen Bergen en Aijen?

De Aijenseweg tussen Bergen en Aijen ligt binnendijks en is dus beschermd tegen het hoogwater. Wanneer de wegen echter dreigen te overstromen adviseert de gemeente de bewoners van Aijen en Bergen om de auto te parkeren aan de oostzijde van de N271. Zo kunnen de bewoners toch met de auto naar bijvoorbeeld het werk.

Inwoners van Aijen kunnen met de pendeldienst naar Bergen reizen. Vandaar met de 2e pendeldienst naar Nieuw Bergen, naar de plek waar ze hun auto hebben geparkeerd.

Wanneer worden de pendeldiensten ingezet?

Als het water over de Kerkstraat, het gedeelte tussen Nieuw Bergen en Bergen, stroomt. De gemeente zet dan in samenwerking met brandweerpost Bergen de pendeldienst in.

Wanneer neemt defensie de pendeldienst over?

Als het water 40 centimeter of hoger op de weg staat neemt defensie met haar voertuigen de pendeldienst tussen Bergen en Nieuw Bergen over. 

Op welke tijden rijdt de pendeldienst?

 • Op werkdagen van 06:00 tot 00:00 uur
 • Op zaterdag en zondag van 07:00 tot 01:00 uur

Er zijn geen vaste vertrektijden, u kunt zich melden bij de opstapplekken.

Waar kan ik opstappen, uitstappen?

 • Nieuw Bergen, bij de kruising Kerkstraat – Lindenlaan
 • Bergen, Kerkplein
 • Aijen, bij de T splitsing Aijen, Aijenseweg

Evacueren

Waarom is er een advies om te evacueren?

Wanneer de toegangswegen naar Bergen en Aijen onder water staan, zijn de dorpen slechts beperkt bereikbaar voor de hulpverleningsdiensten. Indien de hulpverleningsdiensten de dorpen wel kunnen bereiken, is de opkomsttijd vele malen langer dan normaal. 

Vanwege de beperkte bereikbaarheid van de dorpen kan (tijdige) hulpverlening niet worden gegarandeerd. Daarom geldt er voor de inwoners van Aijen en Bergen, vanaf het moment dat de pendeldiensten worden ingezet, een advies om te evacueren.

1e hulpverlening

Als de toegangswegen naar Bergen en Aijen onder water staan, staat er in Bergen een bemande brandweerwagen voor (beperkte) eerste hulpverlening.

Waar moet ik aan denken als ik medicijnen gebruik?
Zorg dat u voldoende in huis heeft en neem deze mee bij evacuatie. Hetzelfde geldt voor medische hulpmiddelen, zoals incontinentiemateriaal, urinaal, steunkousen.

Ik ben aan bed gekluisterd/niet mobiel en kan niet zelfstandig mijn woning verlaten bij evacuatie. Wie kan mij helpen?

Weet u nu al dat u bij hoogwater hulp nodig heeft, organiseer die hulp dan vooraf (als dat mogelijk is). Maak bijvoorbeeld afspraken met familie of buren. Kunt u niet zelfstandig uw woning verlaten,  bij de opvanglocatie komen? Dan kunt u, tijdens een hoogwaterperiode, contact opnemen met het Crisiscentrum via het telefoonnummer (0485) 78 25 20.

Ik verlaat mijn woning niet zonder mijn (huis)dieren. Wordt daar opvang voor geregeld?

U moet uw (huis)dieren zelf meenemen en/of ze ergens anders onderbrengen. In de gemeentelijke opvanglocatie zijn geen huisdieren toegestaan.  Kunt u geen opvang voor uw dieren vinden, neem dan contact op met het crisiscentrum. Misschien kunnen zij u ondersteunen. Wij adviseren u om tijdig na te denken over een tijdelijke oplossing.

Kan mijn vee bij hoogwater in de wei blijven staan?
Wij adviseren om het vee tijdig te verplaatsen. Ook als de wei, het land droog blijft, maar ‘als een eiland’ in het water komt te liggen. Het advies is ook om op voorhand afspraken te maken met veetransportbedrijven, zodat u deze in een periode van hoogwater meteen kunt inschakelen. Ook over een tijdelijk onderkomen voor uw dieren kunt u misschien al afspraken maken.

Wat moet ik doen als ik mijn woning voor langere tijd ga verlaten in verband met het hoge water?

 • Vergeet dan niet uw eventuele medicijnen en hulpmiddelen mee te nemen
 • Draai eerst alle gaskranen dicht
 • Sluit vervolgens de hoofdkraan bij de gasmeter
 • Zet alle schakelaars in de meterkast uit
 • Draai de hoofdkraan van het water dicht

Wegen

Waar kan ik zien of wegen al dan niet zijn afgesloten?

Gemeente Bergen informeert inwoners via de diverse informatiekanalen over wegen die vanwege de hoge(re) waterstand worden afgesloten.

Het water is gezakt, kan ik meteen gebruik maken van de drooggevallen weg?

Gemeente Bergen controleert drooggevallen wegen op schade. Daarnaast moeten ondergelopen wegen meestal worden schoongemaakt om gevaarlijke situaties te voorkomen. Wegen blijven daarom nog enige tijd afgesloten, ook als er geen water meer op de weg staat.

De dijken

Ik zie bij hoogwater iets ongewoons langs de dijk. Waar moet ik dit melden?

Een onveilige situatie, iets ongewoons op of aan de dijk kunt u melden bij het Waterschap. Dat is 24/7 bereikbaar via telefoonnummer  0800 03 41.

Wat is kwelwater?

Kwelwater is water dat onder de dijk door stroomt en achter de dijk boven komt. Het komt voor op veel plekken langs dijken en kades. Het waterschap plaatst indien nodig kwelwaterpompen om een deel van het kwelwater weer over de dijk terug te pompen in de Maas.

Wat is piping en is het gevaarlijk?

Als kwelwater zand meevoert noemen we dit een ‘wel’ of 'piping'. Dit zand kan afkomstig zijn uit de dijk waardoor die instabiel kan worden. Als u dit ziet, bel dan direct het waterschap, 0800 03 41. Het waterschap inspecteert de dijk en neemt indien nodig extra maatregelen.

Overig

Wat moet ik doen als ik dringend medische hulp nodig heb tijdens een hoogwaterperiode?
Neem contact op met uw zorgverlener (zoals huisarts, thuiszorg, apotheek). In acute levensbedreigende situaties belt u 112. Indien het water in uw buurt over de straat loopt kan het zijn dat hulpdiensten u niet meer kunnen bereiken. Wanneer u besluit om na een verzoek om evacuatie in uw huis te blijven dan doet u dat op eigen risico.

Hoe worden nieuwsgierigen op afstand gehouden?

Uit voorzorg en om toeloop van nieuwsgierigen te voorkomen neemt de gemeente in afstemming met de Veiligheidsregio diverse maatregelen. Zo worden waar nodig op diverse plekken wegen afgezet en worden politie, boa’s en verkeersregelaars ingezet. Ook kan de gemeente een noodverordening instellen waarmee ze op kan treden tegen ramptoerisme. 

Wat als het water weer gaat zakken?

Als u vragen heeft in verband met eventuele schade of nazorg, dan kunt u contact opnemen met de coördinator Nazorg via het algemene nummer van de gemeente (0485) 34 83 48.