Wat is het? 

Volwasseneneducatie is onderwijs voor volwassenen. Het Regionaal Opleidingscentrum (ROC) biedt opleidingen aan voor volwassenen. Ook leerlingen die vastgelopen zijn in het normale onderwijs en toch een diploma willen halen, kunnen naar het ROC.

Wat moet ik doen?

U meldt zich bij een ROC in uw omgeving. Bij Gilde Opleidingen kunt u bijvoorbeeld in één schooljaar een diploma voor het voortgezet onderwijs halen via het volwassenenonderwijs (VAVO). Ook kunt u via Gilde Educatie een inburgeringscursus volgen.

VAVO

VAVO staat voor Voortgezet Algemeen Volwassenenonderwijs. Hiermee kunt u in één schooljaar uw diploma vmbo-t, havo of vwo halen. Uw diploma is hetzelfde waard als een diploma van het reguliere voortgezet onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van VAVO Noord- en Midden-Limburg.

Inburgeringscursus

Via Gilde Educatie kunt u een inburgeringscursus volgen. Dit kan zowel overdag als ’s avonds. Gilde Educatie werkt samen met Gilde Opleidingen. U kunt naast uw inburgeringscursus nog een beroepsopleiding volgen. Kijk voor meer informatie op de website van Gilde Educatie.