Wat is het? 

Als u een vluchtelingenstatus heeft, vraagt u een vluchtelingenpaspoort aan bij de gemeente. Met een vluchtelingenpaspoort kunt u naar alle landen reizen, behalve naar uw land van herkomst.

Als u géén vluchtelingenstatus heeft, vraagt u geen vluchtelingenpaspoort aan. Dan vraagt u een vreemdelingenpaspoort aan bij de gemeente.

Hoe werkt het?

Een vluchtelingenpaspoort is maximaal 5 jaar geldig. De precieze geldigheidsduur hangt af van uw verblijfsstatus. U kunt een vluchtelingenpaspoort aanvragen als u:

 • een vluchtelingenstatus heeft;
 • geen geldig paspoort van uw land van herkomst heeft;
 • in Nederland woont, maar u heeft niet de Nederlandse nationaliteit;
 • een verblijfsvergunning heeft;
 • staat ingeschreven bij de gemeente waar u het paspoort aanvraagt.

Ga voor alle voorwaarden en meer informatie naar de website van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens(externe link).

Kinderen een eigen vluchtelingenpaspoort

Kinderen met een vluchtelingenstatus hebben een eigen vluchtelingenpaspoort nodig. Om deze aan te vragen, is toestemming nodig van de ouders of een voogd. Dit kan door beiden met DigiD gedaan worden via deze link Indienen toestemmingsformulier reisdocument. Lukt het digitaal niet, gebruik dan het formulier van de gemeente. Of u kunt (beiden) een handtekening zetten aan de balie tijdens de aanvraag. Breng dan ook (een kopie van) uw identiteitsbewijs mee;;

Wat moet ik doen?

U vraagt een vluchtelingenpaspoort persoonlijk aan bij de gemeente. Als u een vluchtelingenpaspoort aanvraagt voor uw kind, neemt u uw kind mee. Zorg voor schone vingers, want er worden vingerafdrukken gemaakt. Kinderen onder de 12 jaar hoeven geen vingerafdrukken te laten maken.

U haalt uw vluchtelingenpaspoort persoonlijk op. Doe dit binnen 3 maanden na uw aanvraag, want daarna vervalt het paspoort. Als u een vluchtelingenpaspoort ophaalt voor uw kind, neemt u uw kind mee.

Vluchtelingenpaspoort kwijt of gestolen

U hoeft geen aangifte te doen bij de politie. U kunt direct een nieuw vluchtelingenpaspoort aanvragen bij de gemeente. Bij deze aanvraag ondertekent u een Verklaring van vermissing. Via de link bovenaan deze pagina kunt u direct uw vermissing melden, u hoeft daarmee niet te wachten tot de aanvraag van uw nieuwe document. De vermissing wordt direct verwerkt in de basisregistratie personen (BRP).

Als u uw vluchtelingenpaspoort in het buitenland verliest, doet u aangifte bij de politie ter plaatse.

Wat kost het? 

De kosten van reisdocumenten per 1 januari 2023 zijn:

 • Paspoort: € 58,85
 • Extra kosten spoed: € 53,00

Wat moet ik meenemen?

 • Uw geldige verblijfsvergunning;
 • Een goedgelijkende pasfoto die niet ouder is dan 6 maanden op het moment van aanvraag. Deze pasfoto voldoet aan de pasfoto-eisen;
 • Uw oude vluchtelingenpaspoort (als u die heeft);
 • Pinpas of contant geld. U betaalt direct bij de aanvraag.

Als u een vluchtelingenpaspoort aanvraagt voor uw kind, neem dan ook het volgende mee:

 • Schriftelijke toestemming van beide ouders of een voogd. Wanneer u dit nog niet digitaal geregeld heeft;
 • Geldige identiteitsbewijzen van beide ouders of een voogd.

Hoe lang duurt het?

U kunt uw vluchtelingenpaspoort vaak al na 6 werkdagen ophalen.

Aanvullende informatie

Als u geen vingerafdruk kunt afgeven

Als de baliemedewerker van 1 of meer van uw vingers geen vingerafdrukken kan nemen, bijvoorbeeld omdat ze in het verband zitten, dan neemt hij vingerafdrukken van vingers waarvan dat wel mogelijk is.

Als u tijdelijk helemaal geen vingerafdrukken af kunt geven, dan krijgt u een vluchtelingenpaspoort dat maximaal 12 maanden geldig is.

Als het lichamelijk onmogelijk is vingerafdrukken af te kunnen geven, hoeft u dit niet te doen. Bijvoorbeeld als u vingers mist of als uw vingers blijvend beschadigd zijn.