Een organisatie, die een evenement organiseert waarbij verkeersstromen geregeld moeten worden, is verplicht verkeersregelaars in te zetten. Zij regelen het verkeer bij het evenement en zorgen voor de veiligheid van de weggebruikers.

Dat kan niet iedereen zo maar doen. Een verkeersregelaar is verplicht om een instructie via internet te volgen, de zogenaamde e-learning. De politie-instructie voor evenementen is hiermee vervallen.

Hoe werkt het?

Organisatie

 • De organisatie van het evenement dient zich te registreren bij de website van de Stichting Verkeersregelaars Nederland;
 • Na registratie ontvangt u een e-mail waarin u uw account moet bevestigen;
 • Na bevestiging kunt u op Stichting Verkeersregelaars Nederland inloggen en ‘Een evenement aanmaken’;
 • De gemeente krijgt hiervan automatisch een melding en dient uw evenement goed te keuren;
 • Wanneer de gemeente akkoord is, ontvangt u een bericht op Stichting Verkeersregelaars Nederland en kunt u ‘Verkeersregelaars uitnodigen’;
 • Daar staat een code die de verkeersregelaars moeten gebruiken om de instructie te kunnen volgen.
 • Nadat alle verkeersregelaars de instructie hebben afgerond, moet de organisatie de ‘Groslijst indienen’.

Verkeersregelaar

 • De verkeersregelaar dient zich ook te registreren op Stichting Verkeersregelaars Nederland;
 • Na registratie ontvangt de verkeersregelaar een e-mail waarin deze het account moet bevestigen;
 • Na bevestiging kan de verkeersregelaar op Stichting Verkeersregelaars Nederland inloggen en de ‘Code verzilveren’;
 • De verkeersregelaar dient hier alle gegevens in te vullen en een pasfoto te uploaden;
 • Hierna dient de verkeersregelaar de instructie te volgen en de vragen met goed gevolg te beantwoorden;
 • Nadat de verkeersregelaar zich heeft aangemeld, ontvangt hij/zij een aanstellingsbrief van de gemeente.

Wat kost het?

Er zijn geen kosten aan verbonden.