Wat is het?

Een organisatie die een evenement organiseert waarbij verkeersstromen geregeld moeten worden, is verplicht verkeersregelaars in te zetten. Zij regelen het verkeer bij het evenement en zorgen voor de veiligheid van de weggebruikers. Een verkeersregelaar is verplicht om een instructie via internet te volgen, de zogenaamde e-learning.

Hoe werkt het?

Organisatie

De organisatie van het evenement registreert zich bij de website van de Stichting Verkeersregelaars Nederland. Na registratie ontvangt u een e-mail waarin u uw account moet bevestigen. Na bevestiging kunt u op Stichting Verkeersregelaars Nederland inloggen en ‘Een evenement aanmaken’. De gemeente krijgt hiervan automatisch een melding en kan uw evenement goedkeuren.

Wanneer de gemeente akkoord is, ontvangt u een bericht op Stichting Verkeersregelaars Nederland en kunt u ‘Verkeersregelaars uitnodigen’. Daar staat een code die de verkeersregelaars moeten gebruiken om de instructie te kunnen volgen. Nadat alle verkeersregelaars de instructie hebben afgerond, moet de organisatie de ‘Groslijst indienen’.

Verkeersregelaar

De verkeersregelaar moet zich ook registreren op Stichting Verkeersregelaars Nederland. Na registratie ontvangt de verkeersregelaar een e-mail waarin deze het account moet bevestigen. Na bevestiging kan de verkeersregelaar op Stichting Verkeersregelaars Nederland inloggen en de ‘Code verzilveren’. De verkeersregelaar vult hier alle gegevens in en uploadt een pasfoto.

Hierna volgt de verkeersregelaar de instructie en beantwoordt de vragen met goed gevolg. Nadat de verkeersregelaar zich heeft aangemeld, ontvangt hij/zij een aanstellingsbrief van de gemeente.

Wat kost het?

Er zijn geen kosten aan verbonden.