Verhuizen naar het buitenland

Verhuizen naar het buitenland

Verhuizen naar het buitenland noemen we ook wel emigratie. Gaat u emigreren? Geef dit dan vóór uw vertrek door aan de gemeente.

 

U emigreert als u minimaal 8 maanden binnen 1 jaar in het buitenland bent. Dit hoeft geen aaneengesloten periode te zijn. U kunt uw emigratie vanaf 5 dagen vóór uw vertrek doorgeven aan de gemeente. Geef daarbij de volgende informatie:

  • De namen en geboortedatums van gezinsleden die samen met u emigreren;
  • Uw oude adres;
  • Uw nieuwe adres;
  • De datum van emigratie.

De gemeente past direct uw gegevens aan. U wordt meteen uitgeschreven van uw huidige adres. De gemeente geeft uw vertrek ook door aan andere overheidsinstanties.

Woont u met meerdere personen op één adres en verhuist niet iedereen mee naar het buitenland? Dan moet iedereen die wél met u meegaat, persoonlijk bij de gemeente langskomen. Dit geldt ook voor kinderen jonger dan 18 jaar.

Veel gestelde vragen

Wie kan een emigratie doorgeven?

De volgende personen kunnen een emigratie doorgeven:

  • Iedereen van 16 jaar en ouder;
  • Samenwonende echtgenoten/geregistreerde partners voor elkaar, als zij samen naar het buitenland verhuizen;
  • De ouder, voogd of verzorger voor kinderen jonger dan 16 jaar;
  • De ouder(s) voor inwonende meerderjarige kinderen, als zij samen naar het buitenland verhuizen;
  • Meerderjarige kinderen voor inwonende ouder(s), als zij samen naar het buitenland verhuizen;
  • De curator voor een persoon die onder curatele is gesteld.

Het doorgeven van emigratie door een gemachtigde is niet mogelijk.