Acht (sport)verenigingen en Gemeente Bergen hebben een intentieverklaring getekend voor de ontwikkeling van een gezamenlijk duurzaam sportpark. Het nieuwe sportpark komt op de locatie van Sportpark De Venhorst in Nieuw Bergen. 

De ontwikkeling van het duurzaam sportpark is voortgekomen uit een samenwerkingsinitiatief van verschillende verenigingen uit de gemeente. Op 8 november 2022 heeft de gemeenteraad van Bergen hier een impuls aan gegeven met een motie om de mogelijkheden te onderzoeken voor een gezamenlijk duurzaam sportpark voor de hele gemeente.

Het idee is om een gezamenlijk sportpark te realiseren, waar alle geïnteresseerde sportverenigingen en aanbieders van sport- en bewegingsactiviteiten in de gemeente Bergen een plek kunnen krijgen. Bij de ontwikkeling van het nieuwe sportpark is veel aandacht voor duurzaamheid. Zowel op het gebied van klimaat en energie, als in het toekomstbestendig maken van de verenigingen. Met het gezamenlijke sportpark spelen de aangesloten verenigingen in op ontwikkelingen als teruglopende ledenaantallen, tekort aan vrijwilligers en toenemende (onderhouds-)kosten. 

“Het gezamenlijk duurzaam sportpark is een mooi initiatief vanuit de samenleving. Daar werken we als gemeente en als college graag aan mee”, vertelt wethouder Claudia Ponjee.

De weg naar de intentieverklaring

Gedurende 2023 hebben de verenigingen in de gemeente Bergen verschillende gesprekken met elkaar en met de gemeente gevoerd. Ook de dorpsraden zijn telkens in de ontwikkelingen meegenomen. Naast de gesprekken zijn de voor- en nadelen van diverse locaties in de gemeente onderzocht. Naar aanleiding van dit onderzoek hebben de verenigingen in augustus 2023 de locatie van Sportpark De Venhorst aangewezen voor de ontwikkeling van het nieuwe sportpark. Het college heeft deze keuze omarmd.

Op dit moment hebben acht verenigingen aangegeven graag mee te werken aan en gebruik te maken van het duurzaam sportpark. Het gaat om EWC’46, HRC’27, Jong Nederland Bergen, RKVV Montagnards, Schutterij St. Petrus, Stormvogels 28, Tennisvereniging Bergen en VC Montagnards. Jos Kersten, voorzitter van het kernteam voor de ontwikkeling van het sportpark, heeft namens deze verenigingen de intentieverklaring ondertekend. In de intentieverklaring staat beschreven op welke manier de samenwerking tussen de aangesloten verenigingen vorm krijgt en wie welke taken en verantwoordelijkheden op zich neemt. 

Voor alle verenigingen

Ook andere (sport)verenigingen en aanbieders van sport en bewegen uit de gemeente Bergen zijn van harte welkom om nu of op een later tijdstip alsnog aan te sluiten. “De gemeente vindt het belangrijk dat al onze verenigingen gebruik kunnen maken van het duurzaam sportpark, als ze dat willen. Dat was ook een voorwaarde voor onze steun aan de ontwikkeling van het sportpark”, zegt wethouder Ponjee.

Vervolgstappen

De bal ligt bij de verenigingen. Zij gaan nu aan de slag. Op basis van eerste schetsen van het duurzaam sportpark worden de kosten in kaart gebracht. Daarnaast wordt de gemeenteraad gevraagd om de visie en kaders voor het sportpark vast te stellen. Naar verwachting is dit in het najaar van 2024 bekend. De gemeenteraad besluit vervolgens hoe de verdere ontwikkeling en bouw van het sportpark eruit kan komen te zien.

“Als alles meezit, kunnen we in 2025 beginnen met de bouw van het sportpark”, vertelt Jos Kersten. “Sportverenigingen en andere aanbieders van sport en bewegen in de gemeente mogen zich te allen tijde melden om ook aan de sluiten. Ook andere verenigingen en belangstellenden, die geen sport- of bewegingsactiviteiten aanbieden maar wel geïnteresseerd zijn, houden we in de tussentijd graag op de hoogte over de ontwikkelingen.” 

Geïnteresseerden vinden meer informatie op en kunnen contact opnemen met het kernteam via de website: https://sportparknieuwbergen.nl/