Digitale melding maken

Lukt het niet om uw melding digitaal te maken of willen u en uw partner een geregistreerd partnerschap omzetten in een huwelijk? U kunt een afspraak maken om langs te komen in het gemeentehuis. Voor het maken van een afspraak bel naar: (0485) 34 83 83.

Wat is het? 

Wat leuk dat u gaat trouwen! Om dat te kunnen doen, meldt u dit uiterlijk 2 weken van tevoren bij de gemeente waar u wilt trouwen. Vroeger heette dit 'in ondertrouw gaan'.

Hoe werkt het?

U geeft bij de gemeente onder meer aan:

 • de trouwdatum;
 • de trouwlocatie;
 • welke trouwambtenaar u wilt;
 • wie uw getuigen zijn tijdens de ceremonie;
 • of u een trouwboekje wilt;
 • wat de kosten zijn.

Belangrijk is dat:

 • u en uw partner allebei 18 jaar of ouder zijn;
 • jullie ongetrouwd zijn en geen geregistreerd partnerschap hebben met iemand anders.

Wat moet ik doen?

U doet de melding in de gemeente waar u gaat trouwen. Doe dit uiterlijk 14 dagen voordat u gaat trouwen. Dit kan digitaal of door middel van het maken van een afspraak. Geef aan wie uw getuigen zijn tijdens de ceremonie. Deze personen moeten meerderjarig zijn. U mag minimaal 2 en maximaal 4 getuigen hebben. 

Als u en uw partner een geregistreerd partnerschap met elkaar hebben en dit willen omzetten in een huwelijk, vraagt u om een 'akte van omzetting'. Dit kunt u niet digitaal regelen. Hiervoor dient u een afspraak te maken.

Wat kost het?

De trouwtarieven vindt u op deze pagina.

Wat heeft u nodig?

 • Geldig identiteitsbewijs van u en uw partner;
 • Kopie van de geldige identiteitsbewijzen van uw getuigen;
 • Misschien moet u extra documenten overleggen als u in het buitenland gewoond hebt, geboren of getrouwd (geweest) bent.

Aanvullende informatie

Verschil huwelijk en geregistreerd partnerschap

Er zijn 3 verschillen tussen het huwelijk en het geregistreerd partnerschap:

 • Als u trouwt, geeft u elkaar het ‘ja-woord’. Bij een geregistreerd partnerschap is dit niet verplicht;
 • Een geregistreerd partnerschap kan, als u geen minderjarige kinderen hebt, buiten de rechter om eindigen. Bij een huwelijk moet u altijd naar de rechter om te kunnen scheiden;
 • Het geregistreerd partnerschap kent geen scheiding van tafel en bed(externe link).

Overige voorwaarden

 • U mag niet trouwen met uw eigen kind, broer, zus, ouder, grootouder, kleinkind, halfbroer, halfzus;
 • U mag niet gedwongen worden om te trouwen;
 • Staat u onder curatele? Dan hebt u toestemming nodig van de curator of kantonrechter.

Als u niet voldoet aan de voorwaarden, kan de minister van Justitie en Veiligheid toch toestemming geven. Bijvoorbeeld als u broer en zus van elkaar bent door adoptie. Dit heet huwelijksdispensatie(externe link).

Trouwen met een niet-Nederlander

Als uw partner niet de Nederlandse nationaliteit heeft, legt hij of zij eerst een 'Verklaring geen schijnhuwelijk' af. Hiermee verklaart uw partner niet met u te trouwen voor een verblijfsvergunning. De IND controleert deze verklaring.

U hebt deze verklaring niet nodig als u:

 • allebei de nationaliteit hebt van één van deze landen(externe link);
 • allebei een verblijfsvergunning hebt voor onbepaalde tijd;
 • allebei een asielvergunning hebt voor onbepaalde tijd;
 • een buitenlands huwelijk ouder dan 10 jaar in Nederland wilt laten registreren;
 • een beëindigd buitenlands huwelijk in Nederland wilt laten registreren.

Buitenlands huwelijk

Woont u beiden buiten Nederland en heeft in ieder geval één van u de Nederlandse nationaliteit? Dan doet u de melding bij de gemeente Den Haag(externe link). Een buitenlands huwelijk wordt niet erkend wanneer u of uw partner jonger is dan 18 jaar.

Huwelijksvermogensregels

Vanaf 1 januari 2018 gelden er nieuwe huwelijksvermogensregels(externe link). De algehele gemeenschap van goederen is vervangen door een beperkte gemeenschap van goederen. Hierdoor wordt er bij een echtscheiding minder met elkaar gedeeld.