Wat is het? 

Voor een aantal gevaarlijke stoffen geldt in Nederland een routeplicht. Sommige gemeenten en provincies geven de verplichte route met verkeersborden aan. Informatie over deze routes kunt u krijgen bij de gemeentelijke of de regionale brandweer. Als u binnen de gemeente van de verplichte route wilt afwijken, bijvoorbeeld om te laden of lossen, dan moet u een ontheffing aanvragen bij de gemeente.

Wat moet ik doen?

U vraagt de ontheffing aan bij de gemeente. Geef bij uw aanvraag de volgende informatie:

  • De stoffen die u wilt vervoeren en in welke hoeveelheden;
  • De laad- of losplaats in de gemeente;
  • De gewenste route;
  • Het tijdstip van vervoer;
  • De naam van uw bedrijf;
  • Goedkeuring van het voertuig door de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW);
  • Uw vergunning en chauffeursdiploma voor het vervoer van gevaarlijke stoffen.

Aanvullende informatie

Bij gladheid of dichte mist mag u geen gevaarlijke stoffen vervoeren. Houden deze omstandigheden lang aan en kunt u aantonen dat het vervoer spoed heeft, dan kunt u een ontheffing krijgen van dit vervoersverbod. U vraagt de ontheffing vervoer gevaarlijke stoffen aan bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).