Secretaris/directeur H.H.M. (Bert) Timmermans

De heer H.H.M. (Bert) Timmermans is secretaris/directeur en heeft een tweeledige taak. 

Als secretaris is hij eerste adviseur van het college van burgemeester en wethouders en ondersteunt hij de collegeleden bij de uitvoering van hun taken. Daarnaast is hij als directeur integraal eindverantwoordelijk voor de ambtelijke organisatie en voorzitter van het managementteam.