De gemeente Bergen neemt jaarlijks veel besluiten over onderwerpen die gevolgen kunnen hebben voor uw omgeving. Denk aan een bestemmingsplan, evenementenvergunning, verkeersbesluit, verbouwing of het kappen van een boom. Ook nieuwe en aangepaste verordeningen vallen onder deze besluiten. Al deze besluiten publiceert de gemeente op www.overheid.nl. U kunt zich ook abonneren op een gratis attenderingsservice.

Deze bekendmakingen worden verkort gemeld op de gemeentelijke informatiepagina gemeenteberichten, gepubliceerd in het huis-aan-huisblad Maasduinen Courant. De bekendmakingen zijn ook op onze pagina gemeenteblad/gemeenteberichten terug te vinden. 

Met het zoekvenster op deze pagina kunt u direct zoeken naar bekendmakingen, regelgevingen of verordeningen. De resultaten zijn onderverdeeld in de volgende categorieën:

  • Alle overheidspublicaties
  • Bekendmakingen
  • Regelingen en verordeningen

Het betreft de publicaties van:

  • Staatscourant
  • Staatsblad
  • Tractatenblad
  • Provinciaal blad
  • Waterschapsblad
  • Blad gemeenschappelijke regeling van deelnemende overheden.

Let op: zoeken op afkortingen werkt niet altijd, vindt u het niet? Probeer dan het hele woord in te typen.