Wat is het?

Als niet-Nederlander kunt u de Nederlandse nationaliteit krijgen. Eén van de manieren is door naturalisatie.

Hoe werkt het? 

Als u Nederlander wilt worden door naturalisatie, kunt u dit aanvragen bij de gemeente. Bekijk van tevoren de voorwaarden(externe link) van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Zo bent u goed voorbereid.

Wat moet ik doen? 

U dient de aanvraag in bij de gemeente. U kunt tegelijk een aanvraag indienen voor uw minderjarige kinderen die in Nederland wonen. Vervolgens betaalt u de kosten. U vult een formulier in waarin u zegt dat u de 'verklaring van verbondenheid' zal afleggen. Hiermee verklaart u dat u weet dat de Nederlandse wet ook voor u geldt. Kinderen jonger dan 16 jaar hoeven dit niet te doen. U krijgt vanzelf bericht of u Nederlander wordt.

Naturalisatieceremonie

Als u wordt genaturaliseerd, krijgt u een uitnodiging van de gemeente voor een officiële bijeenkomst. Deze bijeenkomst heet de naturalisatieceremonie. U moet hieraan meedoen. U wordt pas Nederlander als u bij de ceremonie de verklaring van verbondenheid aflegt. Dan krijgt u het besluit waarin staat dat u Nederlander bent geworden.

Wat moet ik meenemen? 

  • Uw verblijfsvergunning;
  • Uw geldige paspoort;
  • Uw geboorteakte;
  • Het inburgeringsdiploma (of een vergelijkbaar diploma).

Als u getrouwd of geregistreerd partner bent of u woont samen met een Nederlandse partner, moet u dit bewijzen met een van de volgende documenten:

  • Huwelijksakte;
  • Akte van geregistreerd partnerschap;
  • Bewijs dat u 3 jaar of langer samenwoont met een Nederlandse partner.

Let op

De gemeente moet kunnen zien dat buitenlandse documenten echt zijn. Dit kan door de documenten te legaliseren. Vraag vooraf aan de gemeente of dit nodig is. 

Buitenlandse documenten moeten in het Nederlands, Engels, Frans of Duits zijn opgesteld. Als dit niet zo is, laat dan de documenten eerst vertalen door een in Nederland beëdigde vertaler.

Hoe lang duurt het?

Het duurt maximaal 1 jaar voordat u weet of u Nederlander wordt. De IND kan deze termijn maximaal 2 keer verlengen met een half jaar.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bezwaar maken bij de IND.

Aanvullende informatie

Als u foute informatie gegeven heeft of belangrijke informatie achterhoudt, dan kunt u de Nederlandse nationaliteit weer kwijtraken. Hierdoor kunt u staatloos worden.