Wat is het?

Als u een plaats op de markt wilt hebben, dan vraagt u een marktplaatsvergunning aan bij de gemeente. Dit geldt voor alle soorten markten: dagmarkt, weekmarkt en jaarmarkt (bijvoorbeeld een kerstmarkt).

Wat moet ik doen? 

U vraagt de vergunning aan bij de gemeente. Geef in uw aanvraag aan op welke markt u wilt staan en wat u verkoopt.

Weekmarkt

Wilt u een plaats innemen op de weekmarkt? Neem dan contact op met de marktmeester van de gemeente Bergen. De marktmeester kan u vertellen of er plaats is op de weekmarkt. U ontvangt ook een aanvraagformulier. Deze vult u in en stuurt u, inclusief gevraagde bijlagen, terug naar de marktmeester.

U kunt eerst 3 maanden gratis op proef komen staan. U betaald dan € 100,- borg, die u terug krijgt wanneer u in die 3 maanden iedere week bent geweest. Daarna krijgt u een vergunning.

Afspraak maken 

Afspraak maken

Telefoon: (0485) 34 83 83 of 14 04 85

Wat moet ik meenemen?

U hebt altijd een geldig identiteitsbewijs nodig. Verder wil de gemeente de volgende gegevens van u:

  • Een beschrijving van de aard van uw handel;
  • Bewijs van verzekering Wettelijke aansprakelijkheid;
  • Bewijs registratie Kamer van Koophandel;
  • Bewijs registratie Hoofd Bedrijfschap Detailhandel.

Aanvullende informatie

Verordening Fysieke Leefomgeving

Het aanvragen van een marktplaats valt onder de Verordening Fysieke Leefomgeving gemeente Bergen (L) 2022. Kijk voor meer informatie bij hoofdstuk 5, afdeling 4 Markt.

Vergunning overdraagbaar

De vergunning is voor u persoonlijk, maar wel overdraagbaar. Als u een ondernemer kent die uw plek wil overnemen, dan vraagt u de gemeente toestemming om uw vergunning over te dragen.

Standplaatsvergunning

Een marktplaatsvergunning is iets anders dan een standplaatsvergunning. U hebt een standplaatsvergunning nodig als u een standplaats wilt op een openbare plek in de open lucht. Bijvoorbeeld op of aan de openbare weg.