Wat is het?

Als u een plaats op de markt wilt hebben, dan vraagt u een marktplaatsvergunning aan bij de gemeente. Dit geldt voor alle soorten markten: dagmarkt, weekmarkt en jaarmarkt (bijvoorbeeld een kerstmarkt).

Wat moet ik doen? 

U vraagt de vergunning aan bij de gemeente. Geef in uw aanvraag aan op welke markt u wilt staan en wat u verkoopt.

Weekmarkt

Wilt u een plaats innemen op de weekmarkt? Neem dan contact op met de marktmeester van de gemeente Bergen. De marktmeester kan u vertellen of er plaats is op de weekmarkt. U ontvangt ook een aanvraagformulier. Deze vult u in en stuurt u, inclusief gevraagde bijlagen, terug naar de marktmeester.

U kunt eerst 3 maanden gratis op proef komen staan. U betaald dan € 100,- borg, die u terug krijgt wanneer u in die 3 maanden iedere week bent geweest. Daarna krijgt u een vergunning.

Wat moet ik meenemen?

U hebt altijd een geldig identiteitsbewijs nodig. Verder wil de gemeente de volgende gegevens van u:

  • Een beschrijving van de aard van uw handel;
  • Bewijs van verzekering Wettelijke aansprakelijkheid;
  • Bewijs registratie Kamer van Koophandel;
  • Bewijs registratie Hoofd Bedrijfschap Detailhandel.

Aanvullende informatie

De vergunning is voor u persoonlijk, maar wel overdraagbaar. Als u een ondernemer kent die uw plek wil overnemen, dan vraagt u de gemeente toestemming om uw vergunning over te dragen.

Standplaatsvergunning

Een marktplaatsvergunning is iets anders dan een standplaatsvergunning. U hebt een standplaatsvergunning nodig als u een standplaats wilt op een openbare plek in de open lucht. Bijvoorbeeld op of aan de openbare weg.