Wat is het?

Een ligplaats is een waterperceel met aangrenzende grond waar een woonboot mag aanmeren. Een ligplaats is dus niet zomaar een stukje vrije oever. De gemeente bepaalt de plekken van de ligplaatsen in het openbare water.

Als u met een woonboot of ander vaartuig een ligplaats wilt innemen, dan vraagt u aan de gemeente of u een ligplaats mag gebruiken. Het kan zijn dat u hiervoor een vergunning moet aanvragen.

Hoe werkt het?

De gemeente bepaalt welke plekken in het openbare water ligplaatsen zijn. Zij bepaalt ook welk soort vaartuigen er mogen liggen en hoeveel plaatsen er zijn. Vaartuigen zijn onder andere: woonboten, steigers of pontons.

De gemeentelijke regels gelden niet als het water beheerd wordt door de Rijksoverheid, de provincie of het waterschap. Als u niet weet wie de beheerder is van het openbaar water, vraagt u dit na bij de gemeente.

Wat moet ik doen?

U vraagt aan de gemeente of u een ligplaats mag gebruiken. Geef hierbij de volgende informatie:

  • Omschrijving van uw vaartuig;
  • De plek waar u wilt liggen met uw woonboot of vaartuig;
  • Hoe lang u de ligplaats wilt gebruiken.

Hoe lang duurt het?

De vergunningprocedure duurt maximaal 13 weken.

Aanvullende informatie

Verordening Fysieke Leefomgeving

Het aanvragen van een ligplaats in het Leukermeer valt onder de Verordening Fysieke Leefomgeving gemeente Bergen (L) 2022. Kijk voor meer informatie bij hoofdstuk 5, afdeling 8 Leukermeer en omgeving.