Alle kinderen tussen 5 en 16 jaar die in Nederland wonen, zijn leerplichtig. Zij moeten volgens de wet naar school. Jongeren tussen 16 en 18 jaar, die nog geen startkwalificatie hebben behaald, zijn kwalificatieplichtig. Ook zij moeten naar school en mogen niet voltijd werken.

U schrijft uw leerplichtige kinderen in op een school. Uw kinderen moeten ook echt naar die school gaan. Meer informatie over de leerplicht vindt u op de website van de Rijksoverheid(externe link).

Vrijstelling

In sommige gevallen kan uw kind vrijstelling krijgen van de leerplicht. Uw kind hoeft dan niet naar school. U kunt een vrijstelling aanvragen voor:

Vrijstelling voor een paar uur per week voor kinderen van 5 jaar

Misschien is een hele schoolweek in het begin nog te vermoeiend voor uw kind. U mag uw kind dan 5 uur per week thuishouden tot uw kind 6 jaar wordt. U heeft hiervoor geen toestemming nodig. Wel meldt u dit bij de schooldirecteur of bij het schoolbestuur.

Vrijstelling van inschrijving op een school

U kunt een vrijstelling van inschrijving op een school aanvragen als:

  • Uw kind psychische of lichamelijke klachten heeft, waardoor het niet naar school kan gaan;
  • Geen enkele school in uw buurt past bij uw geloof of levensovertuiging;
  • Uw kind in het buitenland naar school gaat;
  • U een trekkend bestaan leidt. Bijvoorbeeld als kermisexploitant of circusmedewerker.

U meldt dit vóór 1 juli bij de leerplichtambtenaar van de gemeente. De vrijstelling geldt voor één schooljaar.

Vrijstelling van schoolbezoek

Soms kan uw kind toestemming krijgen om één of meerdere dagen niet naar school te hoeven. Bijvoorbeeld bij ziekte, schorsing, een religieuze feestdag, huwelijk of uitvaart. Is uw kind ziek of is er een religieuze feestdag? Dan meldt u bij de school dat uw kind niet komt. In de andere gevallen vraagt u vooraf verlof aan bij de directeur van de school.

Kwalificatieplicht

Jongeren tussen de 16 en 18 jaar, die geen startkwalificatie hebben, hebben een kwalificatieplicht. Een startkwalificatie is (minimaal) een diploma havo, vwo of mbo (niveau 2 of hoger). De kwalificatieplicht geldt niet voor leerlingen die onderwijs hebben gevolgd in het uitstroomprofiel arbeidsmarktgericht of dagbesteding op het voortgezet speciaal onderwijs.

Kwalificatieplichtige jongeren moeten volledig dagonderwijs volgen. Zij mogen niet voltijd werken. Leerlingen die een beroepsbegeleidende leerweg (bbl)(externe link) in het mbo volgen, kunnen leren en werken combineren.

Leer-werktraject

Bent u jonger dan 27 jaar en heeft u geen startkwalificatie? Met een leer-werktraject kunt u alsnog uw diploma behalen. De gemeente kan u hierin ondersteunen. Via het Leerwerkloket Noord-Limburg(externe link) kunt u een afspraak maken met een adviseur voor gratis advies over leren en werken.