Kinderen van 5 tot 16 jaar zijn leerplichtig. Zij moeten naar school. De leerplichtambtenaar mag voor uw kind vrijstelling van de leerplicht geven.

Bijzonder verlof leerplicht

Soms hoeft een kind niet naar school. U kunt dan bijzonder verlof bij de school vragen. U kunt maximaal 10 dagen bijzonder verlof per schooljaar aanvragen. Een aantal voorbeelden:

  • Verhuizing
  • Huwelijk of huwelijksjubileum van bloed- of aanverwanten
  • Viering van ambtsjubileum van vader of moeder
  • Religieuze feestdag
  • De ouders kunnen vanwege hun beroep alleen buiten de schoolvakanties op vakantie

Vrijstelling van de leerplicht

Uw kind hoeft niet naar school en kan eventueel vrijstelling van de leerplicht krijgen. Een aantal voorbeelden:

  • Het kind kan niet naar school omdat het ziek is of door een handicap of psychische oorzaken. De gemeente heeft dan een verklaring van een arts of een psycholoog nodig
  • Het kind staat ingeschreven op een school in het buitenland
  • U hebt bezwaren tegen de levensbeschouwelijke richting van scholen in uw buurt

Leerplichtontheffing

Het kan zijn dat uw kind ernstig (meervoudig) gehandicapt is, en dat hij of zij niet naar school kan. In dat geval kunt u leerplichtontheffing aanvragen bij de leerplichtambtenaar van de gemeente. Dit heet ook wel 'vrijstelling van inschrijving'.

Meer informatie over leerplicht

Lees meer informatie over de leerplicht.

Schoolvakanties in Bergen

Kijk op www.rijksoverheid.nl voor de actuele data van de schoolvakanties in Bergen.