Wat is het?

Uw financiële situatie mag de schoolkeuze voor uw kinderen niet in de weg staan. U kunt bij de gemeente leerlingenvervoer aanvragen voor de vervoerskosten van uw kind. Dit zijn meestal de kosten van openbaar vervoer. Het gaat dan om vervoer tussen uw woonadres en de dichtstbijzijnde school die passend is voor uw kind.

Hoe werkt het?

U kunt leerlingenvervoer aanvragen als uw kind naar een van de onderstaande scholen gaat:

  • Scholen voor basisonderwijs (BO);
  • Scholen voor voortgezet onderwijs (VO);
  • Speciale scholen voor basisonderwijs (SBO);
  • Speciaal onderwijs (SO) en voortgezet speciaal onderwijs (VSO);
  • Andere scholen zoals ZMLK, ZMOK, mytyl- en tyltylonderwijs, scholen voor zintuiglijk gehandicapten en meervoudig gehandicapten (mg).

De gemeente kijkt hierbij naar de reisafstand die uw kind moet afleggen. 

Daarnaast is het mogelijk om leerlingenvervoer aan te vragen als uw kind samen met een begeleider met het openbaar vervoer naar school reist. De afstand van huis naar school is hierbij niet van belang.

Aangepast vervoer

Als uw kind met aangepast vervoer naar school reist, hoeft u geen leerlingenvervoer aan te vragen. Dit wordt namelijk al door de gemeente geregeld.

Wat moet ik doen?

U dient een aanvraag in bij de gemeente. U kunt daarvoor onderstaand formulier gebruiken. Doe uw aanvraag vóór 1 juni. Geef bij uw aanvraag de volgende informatie:

  • Het soort vervoer;
  • Naam en plaats van de school.

Eerste aanvraag

Vraagt u voor de eerste keer leerlingenvervoer aan? Dan kunt u het beste contact opnemen met het Klant Contact Centrum via (0485) 34 83 83.

Verlenging

Voor verlenging van het leerlingenvervoer vult u elk schooljaar een nieuw aanvraagformulier in. U ontvangt van de gemeente bericht over het verlengen van het leerlingenvervoer.

Hoe lang duurt het?

U krijgt binnen 8 weken bericht van de gemeente of u leerlingenvervoer krijgt.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente, dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.