Gaat uw kind naar een school voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs of voortgezet (speciaal) onderwijs? En is de afstand die u moet afleggen tussen huis en school groter dan zes kilometer? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een tegemoetkoming in reiskosten of een vervoersvoorziening in de vorm van leerlingenvervoer.

In de gemeentelijke Verordening Leerlingenvervoer Gemeente Bergen 2014 staat beschreven wanneer u voor welke vergoeding in aanmerking komt. In de Beleidsregels Leerlingenvervoer is uitgewerkt hoe de gemeente de verordening uitvoert.

Hoe werkt het?

Het vervoeren van kinderen naar en van school is op de eerste plaats een taak van de ouders, verzorgers of een kennis. Bij sommige kinderen zorgt de gemeente voor een vervoersvoorziening of vergoeding. Bijvoorbeeld wanneer een kind een lichamelijke of verstandelijke beperking heeft en daardoor niet zelfstandig naar school kan gaan. Er zijn voorwaarden verbonden aan het leerlingenvervoer. Zo wordt er gekeken naar de afstand tussen de woning en school, maar ook naar de mogelijkheden van het kind zelf. Uitgangspunt bij het leerlingenvervoer is de dichtstbijzijnde toegankelijke school.

Leerlingenvervoer voor wie?

Niet alle leerlingen kunnen gebruik maken van leerlingenvervoer. De regeling is bedoeld voor:

 • leerlingen in het speciaal onderwijs (SO)
 • leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs (VSO)
 • leerlingen van een speciale school voor basisonderwijs (SBO)
 • leerlingen met een beperking in het reguliere basis- en voortgezet onderwijs
 • leerlingen die een gewone basisschool bezoeken met een bijzondere richting (op basis van geloof of levensovertuiging) en die daarvoor verder moeten reizen.

Leerlingen uit het voortgezet onderwijs - inclusief praktijkonderwijs en leerwegondersteunend onderwijs - komen niet in aanmerking voor leerlingenvervoer, behalve als zij door een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke beperking niet, of niet zelfstandig kunnen reizen.

Vervoersvoorziening voor scholen voor (speciaal) basisonderwijs en scholen voor speciaal onderwijs

Indien de afstand tussen uw woning en de dichtstbijzijnde toegankelijke school meer dan 6 kilometer bedraagt, kunt u in aanmerking komen voor een van de volgende vervoersvoorzieningen:

 1. Bekostiging van de kosten van openbaar vervoer en/of vervoer per fiets.
 2. Bekostiging van de kosten van openbaar vervoer of vervoer per fiets t.b.v. een begeleider indien:
  a. de leerling jonger is dan 9 jaar;
  b. de leerling vanwege structurele lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke handicap niet zonder begeleiding naar school kan.
 3. Vervoersvoorziening in de vorm van aangepast vervoer indien:
  a. de reistijd met openbaar vervoer meer dan anderhalf uur bedraagt en de reistijd met aangepast vervoer met 50% of meer kan worden teruggebracht.
  b. openbaar vervoer ontbreekt.
  c. begeleiding van de leerling onmogelijk is.
  d. de leerling, gelet op zijn structurele lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke handicap, niet in staat is -ook niet onder begeleiding- van openbaar vervoer gebruik te maken.
 4. Bekostiging op basis van de kosten van eigen vervoer.

Vervoersvoorziening voor scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs

Indien de leerling door een structurele lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke handicap niet zelfstandig van het openbaar vervoer of de fiets gebruik kan maken, kunt u in aanmerking komen voor een van de volgende vervoersvoorzieningen:

 1. Bekostiging van de kosten van openbaar vervoer van de leerling en een begeleider.
 2. Vervoersvoorziening in de vorm van aangepast vervoer indien:
  a. de reistijd met openbaar vervoer meer dan anderhalf uur bedraagt en de reistijd met aangepast vervoer met 50% of meer kan worden teruggebracht.
  b. openbaar vervoer ontbreekt.
  c. begeleiding van de leerling onmogelijk is.
  d. de leerling, gelet op zijn structurele lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke handicap, niet in staat is -ook niet onder begeleiding- van openbaar vervoer gebruik te maken.
 3. Bekostiging op basis van de kosten van eigen vervoer.

Wat moet ik doen?

Om in aanmerking te komen voor leerlingenvervoer dient u een aanvraagformulier in te vullen en aan te leveren bij de gemeente (onderaan deze pagina vindt u het mailadres en het postadres). Wilt u voor de eerste keer leerlingenvervoer aanvragen, dan raden we u aan om eerst telefonisch contact op te nemen met de gemeente via het telefoonnummer (0485) 34 83 83.

Voor verlenging van het leerlingenvervoer dient elk schooljaar een nieuw aanvraagformulier ingevuld te worden. Als uw kind al gebruikmaakt van het leerlingenvervoer dan ontvangt u van de gemeente bericht over het verlengen van het leerlingenvervoer.