Zodra de vluchtelingen zijn ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP), krijgen de vluchtelingen leefgeld. Dit bedrag kunnen de vluchtelingen gebruiken voor voedsel, kleding en andere persoonlijke uitgaven. Vluchtelingen ontvangen leefgeld tot ze bijvoorbeeld verhuizen naar een andere gemeente of gaan werken.

Uitbetaling

Het leefgeld wordt in eerste instantie contant uitbetaald. De consulent spreekt iedere week met de vluchtelingen af wanneer zij het leefgeld bij de gemeente kunnen ophalen. Zodra de vluchtelingen een Nederlandse bankrekening hebben, ontvangen zij het geld iedere maand op deze rekening.

Informeren

Verandert er iets in de situatie van de vluchtelingen? Gaan ze bijvoorbeeld verhuizen of werken? Meld dit dan bij de gemeente. Te veel of onterecht ontvangen leefgeld kan worden teruggevorderd.

Bedragen

  • Gemeentelijk georganiseerde opvang: € 260 per persoon per maand
  • Particuliere opvang, 18 jaar of ouder: € 475 per persoon per maand
    (inclusief vergoeding voor de particulieren van € 215)
  • Particuliere opvang, jonger dan 18 jaar: € 315 per persoon per maand
    (inclusief vergoeding voor de particulieren van € 55)

Heeft u vragen over het leefgeld? Bespreek dit dan met uw consulent.