Wat is het?

De Koninklijke Erepenning is een ereteken dat kan worden verleend aan verenigingen, stichtingen of instellingen dan wel aan sportverenigingen. De Koninklijke Erepenning kunt u aanvragen bij de viering van een bijzonder jubileum. U vraagt de Koninklijke Erepenning aan bij de gemeente. Alleen de Koning dan de Koninklijke Erepenning toekennen.

Hoe werkt het?

Alleen een vereniging of instelling die minimaal 50 jaar bestaat, kan een Koninklijke Erepenning aanvragen. De Koninklijke Erepenning wordt uitgereikt bij de viering van het 50-jarig bestaan. Of bij een volgende 25 jaar (bijvoorbeeld bij het 75- of 100-jarig bestaan. Een bond of overkoepeling van meerdere individuele verenigingen kan de Koninklijke Erepenning niet aanvragen.  Op de website van Het Koninklijk Huis leest u wat de voorwaarden zijn om de Koninklijke Erepenning aan te vragen.

Wat moet ik doen?

U vraagt de Koninklijke Erepenning aan bij de burgemeester in vestigingsplaats. Dien uw aanvraag minimaal 6 maanden voor de gewenste uitreikdatum in.

U krijgt vanzelf bericht over de beslissing van de Koning. De Koninklijke Erepenning met de bijbehorende oorkonde krijgt u van de burgemeester uitgereikt tijdens de jubileumviering.

Meer informatie over het aanvragen van een Koninklijke Erepenning kunt u opvragen bij het secretariaat van de burgemeester via (0485) 34 83 83 of info@bergen.nl

Wat moet ik meenemen? 

  • Een brief van de vereniging waarin u verzoekt tot verlening van de Koninklijke Erepenning;
  • Beknopte geschiedenis van de vereniging;
  • Bewijs van oprichting;
  • Uittreksel Kamer van Koophandel;
  • Statuten;
  • Overzicht van de financiën van de laatste 5 jaar.

Aanvullende informatie 

De begiftigde vereniging heeft het recht op briefpapier of gedrukte stukken van de onderscheiding in woord en/of beeld melding te maken. De Koninklijke Erepenning is iets anders dan het Predicaat Koninklijk. Een vereniging of instelling aan wie de Koninklijke Erepenning is verleend mag niet ‘Koninklijk’ toevoegen aan de naam en de Koninklijke Kroon in het logo opnemen.