De Koninklijke Erepenning is een ereteken dat kan worden verleend aan verenigingen, stichtingen, instellingen en sportverenigingen. Het symboliseert het respect en de waardering die de Koning heeft voor bijzondere verdiensten van de ontvanger.

Hoe werkt het?

Alleen een vereniging of instelling die minimaal 50 jaar bestaat kan een Koninklijke Erepenning krijgen. De Koninklijke Erepenning wordt uitgereikt bij de viering van het 50-jarig bestaan of bij een volgende 25 jaar (bijvoorbeeld bij het 75- of 100-jarig bestaan). Een bond of overkoepelende organisatie kan de Koninklijke Erepenning niet krijgen. De activiteiten van de vereniging of instelling moeten van filantropische, wetenschappelijke, culturele of maatschappelijke aard zijn, dan wel liggen op het gebied van sport.

Op de website van Het Koninklijk Huis leest u aan welke eisen u moet voldoen om de Koninklijke Erepenning te krijgen

Wat moet ik doen?

Een aanvraag voor de Koninklijke Erepenning dient u in bij gemeente waar de vereniging of instelling statutair is gevestigd. Leg duidelijk uit waarom u vindt dat uw vereniging of instelling de Koninklijke erepenning verdient. Geef in uw verzoek ook informatie over de ontstaansgeschiedenis, het doel van de vereniging en de soort activiteiten. 

Hoe lang duurt het?

De behandeling van een voorstel kost veel tijd. Na aanvraag duurt het minimaal 8 maanden tot de uitreiking van een Koninklijke Erepenning. Daarom is het belangrijk om de onderscheiding op tijd aan te vragen.

Aanvullende informatie

Het secretariaat van de burgemeester kan u informatie verstrekken over het aanvragen van een Koninklijke Erepenning. Het secretariaat is telefonisch bereikbaar via (0485) 34 83 83 of 14 0485 voor aanvullende informatie. Een e-mail naar bestuurssecretariaat sturen kan ook.

Meer informatie leest u op de website van het Koninklijk Huis.