Kind erkennen

Kind erkennen

Als u een kind erkent, wordt u juridisch ouder. Dit betekent dat u de wettelijke ouder bent van het kind. Dit hoeft niet altijd de biologische ouder te zijn. U kunt een kind erkennen bij de gemeente of via een notaris. Dit kan zowel voor als na de geboorte.

 

Voor de geboorte

U gaat samen met de aanstaande moeder naar de gemeente om uw kind te erkennen. Dit kan elke gemeente in Nederland zijn. De erkenning wordt rechtsgeldig zodra het kind is geboren.

Na de geboorte

Binnen 3 dagen na de geboorte van het kind doet u aangifte bij de gemeente waar uw kind is geboren. U kunt uw kind hierbij meteen erkennen. Als u het kind later wilt erkennen, gaat u samen met de moeder naar de gemeente. Dit kan elke gemeente in Nederland zijn.

Is het kind ouder dan 16 jaar? Dan hoeft de moeder hier niet bij te zijn.

Veel gestelde vragen

Wanneer is erkenning niet nodig?

U hoeft uw kind niet te erkennen als u automatisch juridisch ouder bent. Dit is zo als:

 • u de biologische moeder bent;
 • u getrouwd bent met de moeder;
 • u een geregistreerd partnerschap heeft met de moeder.

Wat zijn de voorwaarden om een kind te kunnen erkennen?

U kunt een kind erkennen als u een man bent van 16 jaar of ouder, of als u meemoeder bent. Verder geldt:

 • Uw kind heeft nog geen juridische vader;
 • Als uw kind 2 ouders heeft, kan het nooit door een ander worden erkend;
 • Als u onder curatele staat, heeft u toestemming nodig van de rechter;
 • Als u door bloedverwantschap niet met de moeder mag trouwen, kunt u het kind niet erkennen;
 • U kunt geen overleden kind erkennen;
 • Als u de biologische vader bent, kunt u de erkenning later niet ongedaan maken.

Wat moet ik meenemen?

Als de moeder meegaat naar de gemeente:

 • Uw geldige identiteitsbewijs;
 • Geldig identiteitsbewijs van de moeder.

Als de moeder niet meegaat naar de gemeente:

 • Uw geldige identiteitsbewijs;
 • Schriftelijke toestemming van de moeder, met handtekening;
 • Geldig identiteitsbewijs van de moeder;
 • Woont u of de moeder in het buitenland? Neem dan ook een buitenlands bewijs mee dat u niet getrouwd bent.

Extra nodig als uw kind in een andere gemeente is geboren:

 • Afschrift van de geboorteakte.

Extra nodig bij erkenning van een kind van 12 tot 16 jaar:

 • Schriftelijke toestemming van het kind;
 • (Kopie van) geldig identiteitsbewijs van het kind.

Extra nodig bij erkenning door meemoeder:

Hoe lang duurt het?

U krijgt meteen een afschrift van de erkenningsakte mee.

Hoe kies ik de achternaam van het kind?

U kunt zelf de achternaam van uw eerste kind kiezen. Uw partner en u laten deze achternaam samen vastleggen bij de gemeente. Dit kan zowel vóór de geboorte als tijdens de geboorteaangifte. Omdat de moeder vaak niet aanwezig kan zijn bij de geboorteaangifte, kunt u de achternaam het beste al vóór de geboorte laten vastleggen.

U kunt uw kind uw eigen achternaam of die van uw partner geven. Let op: alle volgende kinderen van u en uw partner krijgen automatisch dezelfde achternaam als uw eerste kind.

Twee achternamen

Sinds 1 januari 2024 kunt u uw eerste kind, geboren op of na 1 januari 2024, de achternamen geven van beide ouders. U kunt uw kind maximaal twee achternamen geven. Deze gecombineerde achternaam geldt ook voor alle volgende kinderen van dezelfde ouders.

Is uw oudste kind op of na 1 januari 2016 geboren? Dan kunt u gebruik maken van de overgangsregeling. Tussen 1 januari 2024 en 1 januari 2025 mag u voor uw kinderen alsnog een gecombineerde achternaam kiezen. De ouders kiezen samen welke namen zij doorgeven en in welke volgorde. De gekozen achternaam geldt voor alle kinderen van diezelfde ouders.

Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid(externe link).

U kiest geen achternaam

Kiest u geen achternaam of laat u de achternaam niet op tijd bij de gemeente vastleggen? Dan bepaalt de wet welke achternaam uw kind krijgt. Dit hangt af van uw persoonlijke situatie:

 • Man en vrouw, getrouwd of geregistreerd partnerschap: het kind krijgt automatisch de achternaam van de vader.
 • Twee vrouwen, getrouwd of geregistreerd partnerschap:
 • Man en vrouw / twee vrouwen, niet getrouwd en geen geregistreerd partnerschap: het kind krijgt automatisch de achternaam van de moeder. Wilt u dat uw kind de achternaam van de vader of meemoeder krijgt? Dan moet hij of zij het kind erkennen. Kijk voor meer informatie op de pagina ‘Kind erkennen’.
 • Twee mannen: bij adoptie kunt u de achternaam van uw eerste kind kiezen. Dit gebeurt bij de rechter.

Hoe vraag ik ouderlijk gezag aan?

Als u ouderlijk gezag heeft, mag u beslissingen nemen over de opvoeding en verzorging van het kind. Ook mag u het vermogen van het kind beheren. U vraagt ouderlijk gezag aan bij de rechtbank. Dat doet u op de website van Rechtspraak (via onderstaande button).

Ouderlijk gezag aanvragen(externe link)

Automatisch ouderlijk gezag

In veel gevallen krijgen u en uw partner allebei automatisch ouderlijk gezag over het kind. Dit is het geval als uw kind is geboren tijdens uw huwelijk of geregistreerd partnerschap.

Daarnaast krijgen ook niet-getrouwde en niet-geregistreerde partners sinds 1 januari 2023 automatisch gezamenlijk ouderlijk gezag bij erkenning van het kind. Zij hoeven het gezag niet langer aan te vragen bij de rechtbank.

Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid(externe link).