Wat is het?

Als u uw kind erkent, wordt u juridisch ouder. U bent dan de wettelijke ouder van het kind. Dit hoeft niet altijd de biologische ouder te zijn.

Hoe werkt het?

Als juridisch ouder heeft u rechten en plichten. Zo heeft u er recht op om uw kind te zien en bent u verplicht om voor het kind te zorgen.

Wat moet ik doen?

Een kind erkennen doet u bij de burgerlijke stand van de gemeente of via een notaris. Dit kan zowel vóór als na de geboorte.

Hoe lang duurt het?

U krijgt meteen een afschrift van de erkenningsakte mee.

Aanvullende informatie

Voorwaarden

U kunt een kind erkennen als u een man bent van 16 jaar of ouder, of als u duomoeder bent. Verder geldt:

  • Uw kind heeft nog geen juridische vader;
  • Als uw kind 2 ouders heeft, kan het nooit door een ander worden erkend;
  • Als u onder curatele staat, dan heeft u toestemming nodig van de rechter;
  • Als u door bloedverwantschap niet met de moeder mag trouwen, kunt u het kind niet erkennen;
  • U kunt geen overleden kind erkennen;
  • Als u de biologische vader bent, kunt u de erkenning later niet ongedaan maken.

Ouderlijk gezag aanvragen

Door erkenning bent u nog geen wettelijk vertegenwoordiger van het kind. Daarvoor vraagt u eerst het ouderlijk gezag aan via Rechtspraak.nl(externe link). Als u ouderlijk gezag heeft, mag u beslissingen nemen over de opvoeding en verzorging van het kind. Ook mag u het vermogen van het kind beheren.

Let op: u hoeft geen ouderlijk gezag aan te vragen als uw kind is geboren tijdens uw huwelijk of geregistreerd partnerschap.

Erkenning niet nodig

U hoeft uw kind niet te erkennen als u automatisch juridisch ouder bent. Dit is zo als:

  • u de biologische moeder bent;
  • u getrouwd bent met de moeder;
  • u een geregistreerd partnerschap hebt met de moeder.

Let op: als duomoeder moet u wel de verklaring ‘donor onbekend’ meenemen bij de geboorteaangifte. Als u dit niet doet, kunt u uw kind alsnog erkennen en juridisch ouder worden.