De gemeente zorgt voor de uitvoering van de (preventieve) gezondheidszorg voor alle kinderen en jeugdigen van 0 tot en met 19 jaar. Doel van de jeugdgezondheidszorg (JGZ) is het voorkomen, snel opmerken en zo nodig (laten) behandelen van gezondheidsrisico’s.

Hoe werkt het?

De te bieden JGZ is vastgelegd in het Basistakenpakket Jeugdgezondheidszorg en kent een standaarddeel en een maatwerkdeel.

Het standaarddeel bestaat uit een pakket dat aan alle kinderen op een bepaalde leeftijd wordt aangeboden zoals de hielprik en de vaccinaties bij jonge kinderen.

Gemeenten vullen het maatwerkdeel in. De inhoud van het maatwerkdeel verschilt per gemeente. De gemeente sluit bij de invulling van het maatwerk aan bij het zorgaanbod uit het overige lokale jeugdbeleid.

De GGD Limburg-Noord  (onderdeel van de Veiligheidsregio Limburg-Noord) voert de jeugdgezondheidszorg uit. De GGD zoekt via consultatiebureaus en scholen contact met de ouders en met de kinderen om zo de gezondheid te kunnen bevorderen en eventuele trends in ziektebeelden te kunnen herkennen en tegengaan.