Wat is het?

Als u informatie over het beleid of besluiten van de gemeente wilt opvragen, doet u een Who-verzoek. Who staat voor de Wet hergebruik van overheidsinformatie. Deze wet houdt in dat informatie van de overheid zo veel mogelijk openbaar moet zijn. De informatie die u via een Who-verzoek krijgt, mag u bovendien opnieuw gebruiken. U dient een Who-verzoek in bij de gemeente.

Wat moet ik doen? 

U dient het Who-verzoek in bij de gemeente. In het Who-verzoek moet het volgende staan:

  • Uw adres en uw handtekening;
  • De vermelding dat het om een Who-verzoek gaat;
  • Zo precies mogelijke beschrijving welke informatie u wilt hergebruiken en eventueel hoe lang u deze informatie wilt hergebruiken;
  • Hoe u de informatie wilt ontvangen.

Hoe lang duurt het?

U krijgt binnen 4 weken bericht over uw verzoek. De gemeente kan deze termijn verlengen met 4 weken.

Bezwaar maken

Wijst de gemeente uw verzoek af of reageert de gemeente niet binnen de termijn? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken bij de gemeente.