Nieuws

 • Jurybijeenkomst ideeënwedstrijd Mariaschool Bergen

  (23-02-2018)

  De definitieve uitslag van de ideeënwedstrijd Mariaschool Bergen is bekend. Dinsdag 27 februari presenteert de Top 5 hun idee aan de jury.

 • Verkiezingen op 21 maart, volmacht en kiezerspas

  (21-02-2018)

  Op woensdag 21 maart 2018 kunt u uw stem uitbrengen voor de verkiezing van de leden van de gemeenteraad. Gelijktijdig kunt u stemmen voor het referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv 2017).

 • Bijeenkomst over pleegzorg, plek maken voor een kind in je huis en hart

  (21-02-2018)

  Samen met Pleegzorg Nederland en de collega-organisaties is Rubicon jeugdzorg voortdurend op zoek naar nieuwe pleegouders.

 • Erkenning mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid

  (20-02-2018)

  Op dinsdag 20 februari onthulde Rob Arts, voorzitter van de Commissie Samenleving de plaquette die Gemeente Bergen erkent als organisatie met een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid.

 • BsGW verstuurt belastingaanslagen 2018

  (19-02-2018)

  Burgers en bedrijven die bij MijnOverheid zijn aangemeld, ontvangen woensdag 21 februari de digitale aanslag gemeentelijke belastingen en waterschapsbelastingen 2018.

 • Gemeenteraadsverkiezing en referendum op woensdag 21 maart 2018

  (14-02-2018)

  Op woensdag 21 maart 2018 kunt u uw stem uitbrengen voor de verkiezing van de leden van de gemeenteraad. Gelijktijdig kunt u stemmen voor het referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv 2017).

 • Startersdag Horst Venray Bergen

  (13-02-2018)

  Donderdag 8 maart organiseert Startersdagen.com in samenwerking met de gemeenten Horst aan de Maas, Bergen, Venray en de Rabobanken Horst-Venray-Bergen en Interpolis een gratis startersdag.

 • Gemeente start met ‘Zon op Bedrijfsdaken’

  (12-02-2018)

  In 2030 wil Bergen een energie neutrale gemeente zijn. In de Energievisie van de Gemeente Bergen staat wat nodig is om deze ambitie te verwezenlijken.

 • Bergen fietsgemeente: win een elektrische bakfiets

  (08-02-2018)

  In de hal van het gemeentehuis staat sinds deze week een elektrische bakfiets: de elektrische Urban Arrow Family van Trendsportal. En u kunt deze bakfiets winnen!

 • Onderzoek Mantelzorg

  (07-02-2018)

  Mantelzorg is een onderwerp dat veel aandacht krijgt binnen Gemeente Bergen. Om de mantelzorgers zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen, blijft het belangrijk te weten wat zij zelf belangrijk vinden in die ondersteuning.

 • Informatieavond pleegzorg woensdag 28 februari

  (05-02-2018)

  In de gemeente Bergen begeleidt de organisatie Rubicon elf pleeggezinnen.

 • Officiële bekendmaking stemming gemeenteraad en referendum

  (31-01-2018)

  De burgemeester van Bergen (L) maakt bekend dat:

 • Als je echt zorg nodig hebt, krijg je die!

  (31-01-2018)

  Onze gemeente heeft bestuurlijk een roerige tijd achter de rug. Regelmatig worden collegeleden en ambtenaren aangesproken met vragen of de Bergense inwoner nog de zorg krijgt die hij echt nodig heeft. Het antwoord is JA!

 • Dijkplannen Waterschap Limburg

  (26-01-2018)

  In De Limburger van 24 januari stond een artikel over de dijkplannen van Waterschap Limburg, onder andere in Nieuw Bergen. In dat artikel staat dat het bestuur van Waterschap Limburg heeft besloten welke dijkversterkingsmaatregelen worden genomen in onder andere Nieuw Bergen. Daarnaast staat in het artikel dat de beslissing over het traject Nieuw Bergen onder voorbehoud is van de goedkeuring van de gemeenteraad van 7 februari.

 • Houtoogst in bossen

  (24-01-2018)

  De komende weken vinden in het bosgebied in Well op diverse locaties houtoogstwerkzaamheden plaats.

 • Vanaf 1 februari zamelt Stichting Actief herbruikbare goederen in

  (24-01-2018)

  Voor de inzameling van herbruikbare goederen (van huisraad tot meubels) heeft de gemeente een overeenkomst gesloten met Stichting Actief uit Boxmeer.

 • Inzameling luiers

  (23-01-2018)

  Sinds kort staat de container voor het inzamelen van luiers in Well op de parkeerplaats bij de Sint Vitusschool.

 • ‘Bergen Fietsgemeente’

  (22-01-2018)

  Uit onderzoek van de Fietsersbond blijkt dat de gemeente Bergen de meest ontspannende plek is om te fietsen.

 • Portefeuilleverdeling college

  (17-01-2018)

  Tijdens de extra ingelaste raadsvergadering op 10 januari is een nieuw college gevormd door de benoeming van wethouder Pekema (VVD) en wethouder Splinter (CDA). Zij zijn benoemd op voordracht van de fractie Krijnen/Loermans. Hiermee is er weer een volledig en besluitvaardig college van burgemeester en wethouders actief.

 • Elektrisch laadpunt voor personen auto's bij parkeerplaats gemeentehuis

  (17-01-2018)

  Binnenkort wordt een laadpunt geplaatst op de parkeerplaats  bij het gemeentehuis.

 • Bestrijden gladheid in Bergen

  (13-12-2017)

  Als het door weersomstandigheden glad wordt, gaat de gemeente de gladheid bestrijden. Dit gebeurt door het strooien van zout en/of sneeuwschuiven.

 • Gemeentelijke bijdrage voor beveiligde sleutelkastjes

  (06-12-2017)

  Veel inwoners hebben een sleutelkastje bij de voordeur zodat hulpverleners zelf naar binnen kunnen als zij een cliënt bezoeken.

 • Regiovisie Bergen, Gennep en Mook en Middelaar

  (04-12-2017)

  De Top van Limburg

  ...wordt op de kaart gezet! De gemeenten Bergen, Gennep en Mook en Middelaar werken samen aan de Regiovisie BGMM. Samen willen ze deze landelijke regio nóg aantrekkelijker maken voor bewoners, ondernemers, organisaties en toeristen.

 • Minder inkomen, toch zwemles voor kinderen

  (15-11-2017)

  Zwemmen is leuk én sportief bezig zijn, maar kan ook van levensbelang zijn wanneer een kind onverwachts in het water valt.

 • Op zoek naar dementievrijwilligers

  (13-11-2017)

  De Vrijwilligerszorg is op zoek naar dementievrijwilligers. Wilt u iets betekenen voor iemand met dementie én voor zijn of haar mantelzorger?

 • Op zoek naar zorgvrijwilligers

  (08-11-2017)

  Wilt u actief worden als zorgvrijwilliger? Meld u dan aan bij de Vrijwilligerszorg. Samen gaat u op zoek naar vrijwilligerswerk dat bij u past.

 • Start afkoppeling regenwater van riool op De Flammert

  (07-11-2017)

  Het regenwater dat op verharde oppervlakten en daken van gebouwen op bedrijventerrein De Flammert in Nieuw Bergen valt komt vanaf volgend jaar niet meer in het riool terecht. De komende maanden worden de laatste 4 hectaren aan verharde oppervlakten en bedrijfsgebouwen afgekoppeld.

 • Afkoppeling regenwater van riool De Flammert

  (30-10-2017)

  Het regenwater dat op verharde oppervlakten en daken van gebouwen op bedrijventerrein De Flammert in Nieuw Bergen valt komt vanaf volgend jaar niet meer in het riool terecht.

 • Onze gemeente is meest ontspannende plek om te fietsen

  (01-08-2017)

  De gemeente Bergen is de meest ontspannende plek om te fietsen. Dat blijkt uit onderzoek van de Fietsersbond in het kader van de verkiezing van Fietsstad 2018.

 • Maak gebruik van de regeling ‘Duurzaam Thuis’

  (28-06-2017)

  Eigenaar-bewoners of huurders van een bestaande koop- of huurwoning kunnen voor maatregelen van energiebesparing, duurzame energieopwekking en het verbeteren van de levensloopbestendigheid van hun woning gebruik maken van de stimuleringslening Duurzaam Thuis.

 • Subsidie voor afkoppelen regenpijp

  (08-03-2017)

  Gemeenten, samen met het waterschap, nemen allerlei maatregelen om wateroverlast in woonwijken te voorkomen. Maar alleen met hulp van inwoners kunnen we echt verschil maken.

Pagina opties