Nieuws

 • Informatieavond verbeteren ontsluiting recreatiegebied Leukermeer

  (22-11-2017)

  Donderdag 30 november organiseert de gemeente een informatiebijeenkomst over de ontsluiting van recreatiegebied Leukermeer in Well.

 • College bezoekt MGG Netherlands

  (21-11-2017)

  Onlangs bezocht het college MGG Netherlands, gevestigd op industrieterrein De Flammert.

 • Aanvragen individuele inkomenstoeslag

  (21-11-2017)

  Als u 3 jaar achter elkaar een laag inkomen hebt, komt u misschien in aanmerking voor de individuele inkomenstoeslag.

 • Oefening Defensie

  (17-11-2017)

  De luchtmobiele brigade van Defensie oefent eind deze maand vijf dagen lang in de kop van Limburg. De militairen starten met hun oefening in Bergen (L).

  Aan de oefening nemen tachtig personen, vier militaire helikopters en tien militaire voertuigen deel. De militairen worden maandag 27 november met een helikopter gedropt in Bergen. Van daaruit gaan ze te voet naar Venlo.

  Bij oefeningen van Defensie zijn militairen in hesjes aanwezig om eventueel tekst en uitleg te geven.

 • Dag van de mantelzorg

  (15-11-2017)

  Vrijdag 10 november was het de Dag van de Mantelzorg.

 • De commissies vergaderen

  (15-11-2017)

  Binnenkort vergaderen de commissies Samenleving, Ruimte en Economie en Bestuur en Financiën.

 • Minder inkomen, toch zwemles voor kinderen

  (15-11-2017)

  Zwemmen is leuk én sportief bezig zijn, maar kan ook van levensbelang zijn wanneer een kind onverwachts in het water valt.

 • Informatiebijeenkomst Energielandschap Wells Meer

  (14-11-2017)

  Maandag 27 november organiseert de gemeente Bergen een informatiebijeenkomst over de eerste haalbaarheidsverkenning Energielandschap Wells Meer.

 • Op zoek naar dementievrijwilligers

  (13-11-2017)

  De Vrijwilligerszorg is op zoek naar dementievrijwilligers. Wilt u iets betekenen voor iemand met dementie én voor zijn of haar mantelzorger?

 • Column wethouder Lia Roefs

  (10-11-2017)

   'Wie past Passend Onderwijs'?

 • Energielandschap Wells Meer

  (09-11-2017)

  In de onlangs vastgestelde Energievisie heeft de gemeenteraad de ambitie uitgesproken om uiterlijk in 2030 energieneutraal te zijn.

 • Op zoek naar zorgvrijwilligers

  (08-11-2017)

  Wilt u actief worden als zorgvrijwilliger? Meld u dan aan bij de Vrijwilligerszorg. Samen gaat u op zoek naar vrijwilligerswerk dat bij u past.

 • Beperkte gemeenschap van goederen bij trouwen of geregistreerd partnerschap

  (08-11-2017)

  Als u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan, geldt op dit moment automatisch de wettelijke gemeenschap van goederen. Vanaf 1 januari 2018 gelden er nieuwe regels.

 • Meer zorgverzekering voor minder geld

  (08-11-2017)

  Heeft u een laag inkomen en hoge medische kosten? Bijvoorbeeld omdat u chronisch ziek of gehandicapt bent?

 • Start afkoppeling regenwater van riool op De Flammert

  (07-11-2017)

  Het regenwater dat op verharde oppervlakten en daken van gebouwen op bedrijventerrein De Flammert in Nieuw Bergen valt komt vanaf volgend jaar niet meer in het riool terecht. De komende maanden worden de laatste 4 hectaren aan verharde oppervlakten en bedrijfsgebouwen afgekoppeld.

 • Electrische laadpunten voor personenauto's in Bergen (L)

  (02-11-2017)

  In Wellerlooi is pas geleden een elektrisch laadpunt voor personenauto’s geplaatst op het plein bij de kerk. Binnenkort volgt nog een laadpunt op de parkeerplaats bij het gemeentehuis in Nieuw Bergen.

 • Glas hoort in de glasbak

  (01-11-2017)

  Regelmatig komen er klachten bij de gemeente binnen over overlast bij de glasbakken. In de glasbakken kunnen alleen flessen en glazen potten.

 • Zet uw mantelzorger in het zonnetje met het mantelzorgcompliment

  (01-11-2017)

  Gemeente Bergen waardeert haar mantelzorgers maar mensen die mantelzorg ontvangen, waarderen dat nog veel meer. Wilt u uw mantelzorger bedanken? Dan kunt u een mantelzorgcompliment aanvragen.

 • Aanbieden afval op milieupark Heukelom

  (01-11-2017)

  Op het milieupark Heukelom, gelegen aan Heukelom 27 in  Bergen, kunnen inwoners (particulieren) van de gemeente Bergen afval aanbieden.

 • Afkoppeling regenwater van riool De Flammert

  (30-10-2017)

  Het regenwater dat op verharde oppervlakten en daken van gebouwen op bedrijventerrein De Flammert in Nieuw Bergen valt komt vanaf volgend jaar niet meer in het riool terecht.

 • Organisatoren gezocht voor het Sportgala 2018

  (25-10-2017)

  De beweegcoaches van Bergen Beweegt Natuurlijk en de gemeente willen samen met inwoners en verenigingen in 2018 het Sportgala organiseren. En daarvoor zijn we op zoek naar organisatietalent.

 • Burgemeester Pelzer voorgedragen voor herbenoeming

  (25-10-2017)

  Maandag 23 oktober 2017 besloot de gemeenteraad burgemeester Manon Pelzer voor herbenoeming aan te bevelen bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, die een voordracht doet aan de Koning.

 • Geen prut in de put!

  (21-10-2017)

  Klimaatverandering zorgt voor meer regen in korte tijd. Door vervuiling van de straatputten kan het regenwater niet goed afgevoerd worden.

 • Samen op weg naar een energieneutraal Bergen

  (18-10-2017)

  De gemeenteraad heeft 3 oktober unaniem de Energievisie vastgesteld. Hierin staat dat de gemeente Bergen uiterlijk in 2030 energieneutraal wil zijn.

 • Gemeenten werken samen, stagiaire kan ook ervaring opdoen in Duitsland

  (10-10-2017)

  De gemeenten Boxmeer, Cuijk, Gennep, Bergen, Goch en Weeze bieden stagiaires de mogelijkheid om bij een partnergemeente over de grens (een deel van de) stage te lopen.

 • Sociaal-Medische Indicatie (SMI) kinderopvang

  (07-09-2017)

  Ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag, kunnen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de kosten kinderopvang SMI.

 • Onze gemeente is meest ontspannende plek om te fietsen

  (01-08-2017)

  De gemeente Bergen is de meest ontspannende plek om te fietsen. Dat blijkt uit onderzoek van de Fietsersbond in het kader van de verkiezing van Fietsstad 2018.

 • Herken en voorkom drugscriminaliteit

  (31-07-2017)

  Drugspanden, wietzolders en drugslabs zijn overal. De laatste tijd lijken dit soort activiteiten, met name de wietplantages en drugslabs, meer naar de buitengebieden (van Limburg) te verschuiven. Die ruimte willen wij in onze gemeente en regio niet aan drugscriminaliteit geven.

 • Maak gebruik van de regeling ‘Duurzaam Thuis’

  (28-06-2017)

  Eigenaar-bewoners of huurders van een bestaande koop- of huurwoning kunnen voor maatregelen van energiebesparing, duurzame energieopwekking en het verbeteren van de levensloopbestendigheid van hun woning gebruik maken van de stimuleringslening Duurzaam Thuis.

 • Subsidie voor afkoppelen regenpijp

  (08-03-2017)

  Gemeenten, samen met het waterschap, nemen allerlei maatregelen om wateroverlast in woonwijken te voorkomen. Maar alleen met hulp van inwoners kunnen we echt verschil maken.

Pagina opties