Nieuws

 • Commissie Samenleving vergadert

  (26-06-2017)

  Dinsdag 4 juli 2017 vergadert de commissie Samenleving. De vergadering vindt plaats in de raadzaal en begint om 19.30 uur.

 • Inloopavonden nieuw bestemmingsplan buitengebied

  (26-06-2017)

  De gemeente organiseert dinsdag 4 en donderdag 6 juli een inloopavond over het nieuwe bestemmingsplan voor het buitengebied.

 • Cultuurparticipatie door kinderen

  (23-06-2017)

  Gemeente Bergen vindt dat kinderen moeten kunnen meedoen als het gaat om cultuur. Het is belangrijk dat kinderen zich kunnen ontwikkelen, ontspannen en leren vrienden te maken. Samen met het Jeugdcultuurfonds en de Rabobank Foundation zet de Gemeente zich in voor meer cultuurparticipatie voor de jeugd.

 • Kent u iemand die een lintje verdient?

  (21-06-2017)

  Kent u iemand die zich langere tijd belangeloos inzet voor de Bergense gemeenschap?

 • Maandag 3 juli spreekuur college

  (21-06-2017)

  Maandag 3 juli hebben burgemeester en wethouders hun maandelijks spreekuur. U bent op afspraak welkom.

 • Basisregistratie personen, belangrijk voor u en de overheid

  (20-06-2017)

  Elke gemeente is wettelijk verplicht informatie over haar inwoners op te nemen in de Basisregistratie personen (BRP).

 • Bent u al waterklaar?

  (20-06-2017)

  In samenwerking met het Waterschap Limburg heeft de gemeente Bergen een tijdelijke subsidieregeling vastgesteld die het afkoppelen van regenwater van het riool extra aantrekkelijk maakt.

 • Start actie met YouTuber Dylan Haegens GGD Limburg-Noord

  (20-06-2017)

  GGD Limburg-Noord, waaronder ook Gemeente Bergen valt, is officieel aangesloten bij de jongerenwebsite www.JouwGGD.nl. JouwGGD.nl is dé landelijke jongerensite van de GGD’en en een aantal Jeugdgezondheidsorganisaties. Nederlands bekendste YouTuber Dylan Haegens trapt de deelname van GGD Limburg-Noord af met een live chat.

 • Werkzaamheden Nieuweweg – Beltweg

  (19-06-2017)

  Dinsdag 27 juni vinden er werkzaamheden plaats op de Nieuweweg – Beltweg in Siebengewald. Het betreft het gedeelte vanaf de Boterdijk tot aan de gemeentegrens van Gennep.

 • Illegaal kappen kan tot hoge kosten leiden

  (14-06-2017)

  Het komt voor dat inwoners bewust of onbewust bomen kappen of rooien waarvoor geen vergunning is verleend.

 • Gratis inzameling van uw taxussnoeisel

  (13-06-2017)

  De stichting Taxus Taxi zamelt taxussnoeisel in voor de productie van kanker remmende medicijnen. Tijdens de zomermaanden haalt Taxus Taxi ook in onze gemeente het snoeisel gratis op.

 • Doet u mee aan Burgernet?

  (06-06-2017)

  Burgernet is in 2011 succesvol in de gemeente Bergen ingevoerd. Meerdere Burgernet-acties hebben, dankzij de alertheid van de deelnemers van Burgernet, geleid tot het terugvinden van vermiste medeburgers en het oplossen van misdrijven.

 • Nieuw gemeentewapen voor de gemeente Bergen

  (06-06-2017)

  Per juni 2017 is er een nieuw gemeentewapen voor de gemeente Bergen.

 • Informatieavonden over Veilig in eigen huis

  (01-06-2017)

  Mensen voelen zich in huis prettig als ze zich veilig voelen. Politie en brandweer helpen door het geven van informatie graag dat gevoel te vergroten en de situatie voor iedereen veiliger te maken. Brand of inbraak voorkomen, houdt u zelf in de hand.

 • Ontwikkelingsgerichte Kinderopvang voor iedere peuter

  (31-05-2017)

  Ieder kind heeft het recht om zich optimaal te ontwikkelen. Dit ontwikkelen en leren gebeurt spelenderwijs. De OKI (Ontwikkelingsgerichte Kinderopvang) is een ontmoetingsplek voor kinderen vanaf 2 jaar, waar ontwikkelen en leren centraal staat.

 • Vrijwilligerszorg zoekt dementievrijwilligers

  (17-05-2017)

  De Vrijwilligerszorg is op zoek naar dementievrijwilligers. Wilt u iets betekenen voor iemand met dementie én voor zijn of haar mantelzorger?

 • Elektrische laadpunten voor personenauto’s

  (17-05-2017)

  De gemeente Bergen wil op de volgende locaties elektrische laadpunten plaatsen:

 • Zorg voor een geldig paspoort/identiteitsbewijs

  (15-05-2017)

  Is uw paspoort of identiteitskaart nog geldig? Controleer het op tijd, omdat het belangrijk is dat u geldige documenten bij u hebt.

 • Zorgvrijwilligers gevraagd

  (03-05-2017)

  Wilt u actief worden als zorgvrijwilliger? Meld u dan aan bij de Vrijwilligerszorg. Samen gaat u op zoek naar vrijwilligerswerk dat bij u past.

 • Mantelzorgcompliment

  (20-04-2017)

  Gemeente Bergen waardeert haar mantelzorgers maar mensen die mantelzorg ontvangen, waarderen dat nog veel meer. Wilt u uw mantelzorger bedanken? Dan kunt u een mantelzorgcompliment aanvragen.

 • Elektrische laadpunten voor personenauto’s

  (20-04-2017)

  Gemeente Bergen maakt onderdeel uit van het regionale project Trendsportal, Slimme mobiliteit voor morgen. Verschillende duurzame thema’s worden hier uitgewerkt, waaronder het stimuleren van elektrisch rijden en daarmee het plaatsen van elektrische laadpunten.

 • Geen vuur in de natuur

  (29-03-2017)

  Van 1 april tot 1 oktober geldt een rookverbod en een verbod tot het maken van open vuur in bos- en natuurgebieden binnen de regio Limburg-Noord, dus ook in de gemeente Bergen (L).

 • Subsidie voor afkoppelen regenpijp

  (08-03-2017)

  Gemeenten, samen met het waterschap, nemen allerlei maatregelen om wateroverlast in woonwijken te voorkomen. Maar alleen met hulp van inwoners kunnen we echt verschil maken.

Archief

Pagina opties