De verharding en inrichting van de Herckenrathstraat, Von Flodorffstraat en Baron de Liedelstraat zijn aan vervanging toe. Deze straten worden voorzien van nieuwe bestratingen, groen, parkeervakken, trottoirs en overige inrichtingen. Het ontwerp van de straten is inmiddels definitief. De gemeente is nu bezig met de besteksvoorbereiding en aanbesteding.

Gemeente Bergen en de bewoners van de straten hebben samen bepaald hoe de nieuwe straten worden ingericht in een participatietraject. In de tekeningen hieronder kunt u zien hoe de straten er uiteindelijk uit komen te zien.

Participatietraject

In het participatietraject zijn de volgende stappen doorlopen:

Stap 1: Aftrap en informatiemarkt

Het participatietraject is in oktober 2021 afgetrapt met een bewonersavond en informatiemarkt bij Den Asseldonk in Nieuw Bergen. Tijdens deze eerste bijeenkomst werd uitgelegd hoe het participatietraject er verder uit gaat zien en hoe bewoners en hun ideeën worden betrokken bij het ontwerpen van de nieuwe straten.

Op de informatiemarkt gingen de bewoners in gesprek met verschillende specialisten over allerlei onderwerpen die bij het ontwerpen en aanleggen van een straat om de hoek komen kijken. Denk aan groen (bomen) in de straat, parkeren, afkoppelen van regenwater, bestaande kabels en leidingen, en duurzaamheid. Met deze gesprekken konden de bewoners zich optimaal voorbereiden op het verdere participatietraject én alvast inspiratie en ideeën opdoen voor hun eigen straat.

Documenten

Stap 2: Straatavond

Het participatietraject werd in maart 2022 vervolgd met een straatavond in Den Asseldonk in Nieuw Bergen. Tijdens de straatavond konden bewoners bij de gemeente aangeven wat hun wensen, behoeften en ideeën zijn voor de nieuwe straten. De gemeente heeft deze informatie verzameld en gebruikt als basis voor de volgende bijeenkomst: de tekenavond.

Stap 3: Tekenavond

De tekenavond vond plaats in april 2022. Tijdens deze derde bijeenkomst brachten de bewoners hun ideeën letterlijk in kaart. De deelnemers tekenden zelf hun ideale straat en leerden gaandeweg met welke zaken ze allemaal rekening moeten houden bij het inrichten van een straat. Aan de hand van de schetsen van de bewoners hebben de landschapsarchitecten twee mogelijke ontwerpen voor de straten gemaakt.

Stap 4: Presentatie ontwerpen

Aan de hand van de schetsen van de bewoners hebben de landschapsarchitecten twee ontwerpen voor de straten gemaakt. Zij hebben deze ontwerpen in januari 2023 aan de bewoners gepresenteerd. Aan het eind van deze bijeenkomst hebben de aanwezigen het in hun ogen beste ontwerp gekozen. Dat ontwerp wordt gerealiseerd.

Documenten

Stap 5: Definitief ontwerp

Het definitieve ontwerp is vastgesteld. De verwachting is dat we in het eerste kwartaal van 2024 kunnen starten met de werkzaamheden.

Documenten