De verharding en inrichting van de Herckenrathstraat, Von Flodorffstraat en Baron de Liedelstraat zijn aan vervanging toe. In 2022 worden deze straten voorzien van nieuwe bestratingen, groen, parkeervakken, trottoirs en overige inrichtingen.

Hoe de straten er straks uit komen te zien, wordt samen met de bewoners van deze straten bepaald. Hiervoor start de gemeente Bergen een participatietraject op. Dit is een reeks van meerdere bijeenkomsten, waarbij gemeente en bewoners samen bedenken hoe de nieuwe straten worden ingericht.

Participatietraject

In het participatietraject worden de volgende stappen doorlopen:

X Stap 1: Aftrap en informatiemarkt

Het participatietraject is op maandag 18 oktober afgetrapt met een bewonersavond en informatiemarkt bij Den Asseldonk in Nieuw Bergen. Tijdens deze eerste bijeenkomst werd uitgelegd hoe het participatietraject er verder uit gaat zien en hoe bewoners en hun ideeën worden betrokken bij het ontwerpen van de nieuwe straten.

Op de informatiemarkt gingen de bewoners in gesprek met verschillende specialisten over allerlei onderwerpen die bij het ontwerpen en aanleggen van een straat om de hoek komen kijken. Denk aan groen (bomen) in de straat, parkeren, afkoppelen van regenwater, bestaande kabels en leidingen, en duurzaamheid. Met deze gesprekken konden de bewoners zich optimaal voorbereiden voor het verdere participatietraject én alvast inspiratie en ideeën opdoen voor hun eigen straat.

De bewonersavond en informatiemarkt werden goed bezocht. De bewoners toonden een grote belangstelling en betrokkenheid en kwamen in gesprek met de specialisten al met veel ideeën voor de inrichting van hun straat. Veel aanwezigen gaven aan ook graag bij de volgende bijeenkomst – de straatavond – weer aan te sluiten.

Bekijk hier de presentatie van de bewonersavond:

-> Stap 2: Straatavond

De straatavond vindt plaats op maandag 14 maart om 19.30 uur in Den Asseldonk in Nieuw Bergen. De bewoners van de drie straten ontvangen hier een persoonlijke uitnodiging voor. Tijdens de straatavond kunnen bewoners bij de gemeente aangeven wat hun wensen, behoeften en ideeën zijn voor de nieuwe straat. De gemeente verzamelt deze informatie, die de basis vormt voor de volgende bijeenkomst.

Stap 3: Tekenavond

De bewoners brengen hun ideeën letterlijk in kaart tijdens de tekenavond. De deelnemers tekenen zelf hun ideale straat en leren gaandeweg met welke zaken ze allemaal rekening moeten houden bij het inrichten van een straat.

De datum van de tekenavond volgt binnenkort.

Stap 4: Presentatie ontwerpen

Aan de hand van de schetsen van de bewoners gaan landschapsarchitecten aan de slag met het maken van twee ontwerpen voor de straat. Zij presenteren deze ontwerpen tijdens deze laatste bijeenkomst. Aan het eind van de bijeenkomst kiezen de bewoners welk ontwerp zij het beste vinden. Dit is het ontwerp dat uiteindelijk wordt gerealiseerd.

De datum van de keuzeavond volgt binnenkort.

Stap 5: Uitwijkmogelijkheid

Het kan zijn dat het nog niet mogelijk is om tijdens deze vierde bijeenkomst een besluit te nemen. Bijvoorbeeld omdat er toch nog nieuwe informatie ter tafel komt. In dat geval worden de landschapsarchitecten teruggestuurd naar de tekentafel en wordt een vijfde bijeenkomst georganiseerd.

Mis het niet!

Bewoners kunnen zelf kiezen aan welke bijeenkomsten ze deelnemen. Deelname aan de informatiemarkt betekent bijvoorbeeld niet dat ze ook moeten deelnemen aan de andere bijeenkomsten. En heeft u de eerste bewonersavond gemist? Dan kunt u gewoon deelnemen aan de volgende bijeenkomsten.

Het gaat hier wel om een traject. Tijdens iedere bijeenkomst worden afspraken gemaakt en stappen gezet met de deelnemers. Hier wordt bij de volgende bijeenkomst op doorgepakt. Het ontwerp van de nieuwe straten wordt tijdens het participatietraject mede door de deelnemers vastgesteld, dus mis het niet!