De zorgverleners van het gezondheidscentrum werken zoveel mogelijk vanuit het principe ‘positieve gezondheid’.

Gezondheidscentrum Hooge Heide(externe link) in Afferden is in mei 2023 feestelijk geopend. Het gloednieuwe pand biedt onderdak aan een grote diversiteit aan zorgverleners: huisarts, fysiotherapeut, psycholoog, ergotherapeut, podotherapeut, diëtisten, buurtzorg, studenten van HAN en apotheek. Het college van B&W bracht op dinsdag 28 november een bezoek aan het gezondheidscentrum. De burgemeester en wethouders waren benieuwd hoe het er in het centrum aan toe gaat, nu het gebouw inmiddels enkele maanden in gebruik is.

Gastvrouw

Het college wordt hartelijk ontvangen door gastvrouw Mariet. Gezondheidscentrum Hooge Heide vindt het belangrijk dat bezoekers bij binnenkomst een vriendelijk gezicht zien, in plaats van bijvoorbeeld een afsprakenzuil. Omdat veel verschillende zorgverleners gebruikmaken van het gebouw, weten bezoekers daarnaast niet altijd meteen waar ze naartoe moeten. Daarom heeft het gezondheidscentrum enkele gastvrouwen zoals Mariet, die de bezoekers welkom heten en naar de juiste plek in het pand verwijzen.

Positieve gezondheid

Na dit warme welkom geeft huisarts Hans Peter Jung het college een presentatie over positieve gezondheid. De zorgverleners in het gezondheidscentrum werken zoveel mogelijk vanuit dit principe. Het accent ligt meer op het voorkómen van ziektes, dan op het genezen ervan. Dit gaat verder dan alleen lichamelijk gezond zijn. Zo is er ook aandacht voor beweging, ontmoeting en verbinding, zelfstandigheid en zelfredzaamheid, veerkracht en betekenisvol leven. Heel waardevol voor de cliënten, maar ook voor de zorgverleners zelf. Door de toenemende vergrijzing en het tekort aan zorgpersoneel neemt de druk op de zorg de komende jaren alleen maar toe. Door te focussen op het bevorderen van de gezondheid en het voorkómen van ziektes, willen de zorgverleners deze druk verminderen.

Samenwerkingsovereenkomst ondertekend

De zorgverleners in Gezondheidscentrum Hooge Heide werken niet alleen onderling samen, maar ook met Radboudumc in Nijmegen, Maasziekenhuis Pantein in Beugen (Land van Cuijk), Steunpunt Afferden en Afferden Samen Beter. Ook Gemeente Bergen is hierbij betrokken. De komende jaren wordt deze samenwerking verdiept en verbreed. Samen met de betrokken partijen wordt onderzocht hoe zogenaamde “leefstijlinterventies” beter kunnen aansluiten bij de leefwereld van cliënten, bij de zorgketen en bij lokale omstandigheden. Het gezondheidscentrum in Afferden is hiervoor één van de twee pilotlocaties. Tijdens het bedrijfsbezoek ondertekende wethouder Claudia Ponjee namens Gemeente Bergen de samenwerkingsovereenkomst.