Uw echtscheiding of uw einde geregistreerd partnerschap moet ingeschreven zijn bij de gemeente. U of uw advocaat moet de inschrijving regelen.

  • Gaat het om echtscheiding? Dan regelt u dit bij de gemeente waar u getrouwd was.
  • Gaat het om einde geregistreerd partnerschap? Dan regelt u dit bij de gemeente waar uw geregistreerd partnerschap ingeschreven is.

De echtscheiding of het einde van het geregistreerd partnerschap is pas definitief als deze stukken bij de gemeente zijn ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand.

Hoe werkt het?

Een huwelijk eindigt officieel als de rechter de echtscheiding uitspreekt. Uw advocaat kan hiervoor een verzoek indienen bij de rechter. Vragen u en uw partner samen de scheiding aan? Dan is 1 advocaat genoeg. Bent u het niet met elkaar eens? Dan moet u ieder een eigen advocaat kiezen.

Een geregistreerd partnerschap eindigt officieel door een uitspraak van de rechter of een verklaring van een advocaat of notaris. Hebt u samen gezag over minderjarige kinderen? Dan moet u scheiden via de rechter.

Wilt u gebruik maken van een verklaring van een advocaat of notaris? Dit kan alleen als u en uw partner het eens zijn. Een advocaat of notaris, u en uw partner moeten de verklaring van beëindiging van het geregistreerd partnerschap ondertekenen.

De echtscheiding of het einde van het geregistreerd partnerschap is pas definitief als deze stukken bij de gemeente zijn ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand.

Wat moet ik doen?

Echtscheiding

U laat uw advocaat de echtscheiding inschrijven bij de gemeente. Zorg dat dit binnen 6 maanden na de definitieve uitspraak van de rechter gebeurt.

Einde geregistreerd partnerschap door de rechter

Dit gaat op dezelfde manier als een echtscheiding.

Einde geregistreerd partnerschap door verklaring van advocaat of notaris

U laat de verklaring van u en uw partner inschrijven bij de gemeente. Uw advocaat kan dit ook voor u doen. Zorg dat dit binnen 3 maanden na het ondertekenen van de verklaring gebeurt.

Wat moet ik meenemen?

Inschrijven echtscheiding bij de gemeente

  • een schriftelijk verzoek tot inschrijving
  • afschrift van de uitspraak van de rechter
  • eventueel: een verklaring van de rechtbank dat er geen beroep is ingediend

Inschrijven einde geregistreerd partnerschap bij de gemeente

  • Bij einde door de rechter: zie echtscheiding.

Bij einde door een verklaring van een advocaat of notaris

  • de verklaring van de advocaat of notaris dat u uw geregistreerd partnerschap wilt beëindigen.

Hoe lang duurt het?

De rechter doet een aantal weken na de zitting uitspraak. Na hoeveel weken dat is, hangt af van het verloop van de zaak. De rechter laat aan het eind van de zitting weten op hoeveel weken u ongeveer moet rekenen.

De gemeente schrijft de uitspraak van de rechter of de verklaring zo snel mogelijk in.

Aanvullende informatie

Wilt u hulp van een mediator of advocaat, maar kunt u deze niet betalen? Dan betaalt de overheid soms mee aan de kosten. Dit heet gesubsidieerde rechtsbijstand. De Raad voor Rechtsbijstand regelt dit.

Met de zogenaamde toevoeging, kunt u checken of u recht op subsidie bij scheiding hebt