De rivier de Maas stroomt aan het westen langs de gemeentegrens. Daarmee ligt een gedeelte van de gemeente Bergen in de uiterwaarden van de Maas. Als deze rivier buiten haar oevers treedt, kan dit gevolgen hebben voor de leefomgeving.

Waterschap Limburg is druk bezig met dijkversterkingen. Dit is nodig voor de veiligheid van mens en dier, en om te voorkomen dat de Maas bij hoog water schade aanricht.

Informatie over dijkversterkingsprojecten leest u op de website van Waterschap Limburg. U kunt zich ook inschrijven voor de digitale nieuwsbrief van Waterschap Limburg. Bij de inschrijving kunt u aangeven welke onderwerpen u belangrijk vindt (bijvoorbeeld dijkversterkingen). U ontvangt vervolgens een digitale nieuwsbrief 'op maat'. U kunt zich aanmelden via de website van Waterschap Limburg.