Per 1 januari 2024 zijn de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging in werking getreden. Wilt u iets veranderen aan uw huis, tuin, bedrijf of omgeving? Dan kan het zijn dat u te maken krijgt met deze nieuwe wetten.

Informatie op deze website over deze onderwerpen kan verouderd zijn vanwege de overgang naar deze nieuwe wetten. Kijk voor de meest actuele informatie op www.omgevingswet.overheid.nl of neem contact met ons op via info@bergen.nl of (0485) 34 83 83.

Wat is het?

Het is verboden om grote hoeveelheden dieren, wilde dieren, gevaarlijke dieren, zeldzame dieren of beschermde dieren te hebben. Als u deze dieren toch wilt houden, dan kunt u een ontheffing aanvragen bij de gemeente. U moet dan voldoende huisvestings- en beveiligingsmaatregelen nemen. Doe dit voordat u de aanvraag doet.

Exotische dieren

Het houden van exotische dieren is verboden, omdat deze dieren vaak tot een beschermde diersoort behoren. Voor deze diersoorten krijgt u geen ontheffing. Een uitzondering geldt voor instellingen zoals opvangcentra, dierenasiels en dierentuinen. Zij hebben een ontheffing van dit verbod.

Wat moet ik doen?

U vraagt de ontheffing aan bij de gemeente. Geef hierbij de volgende informatie:

  • Het soort dieren dat u houdt;
  • De plaats waar u de dieren houdt;
  • Waarom u de ontheffing aanvraagt;
  • Welke beveiligingsmaatregelen u genomen heeft;
  • Een schets van het terrein waarop de dierenverblijven staan.

Als u dieren gaat houden voor uw bedrijf of als u fokker bent, dan doet u een melding via het Omgevingsloket. Voor het bedrijfsmatig houden van dieren gelden namelijk andere regels. Deze regels vindt u op het Omgevingsloket.

Let op: heeft u voor 1 januari 2023 een melding gedaan, dan kunt u die nog tot 6 maanden na de melding downloaden via: Activiteitenbesluit Internet Module.

Hobbydieren registeren

U mag hobbydieren, zoals schapen, geiten en pluimvee in een kleine hoeveelheid houden. Het is belangrijk dat u uw hobbydieren laat registeren bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Dan zijn de dieren en hun plaats van herkomst snel te achterhalen als er een besmettelijke dierziekte uitbreekt.

Houdt u uw paard of paardachtige langer dan 30 dagen op dezelfde plaats? Dan moet u die locatie aanmelden bij de RVO.

U kunt uw hobbydieren registreren via de website van RVO.

Hoe lang duurt het?

U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de ontheffing krijgt.

Bezwaar maken

Als u het niet eens met de beslissing van de gemeente, dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Meer informatie

Voor vragen en/of meer informatie kunt u contact met ons opnemen via: info@bergen.nl of via (0485) 34 83 83.