Wat is het?

Het is verboden om grote hoeveelheden dieren, wilde dieren, gevaarlijke dieren, zeldzame dieren of beschermde dieren te hebben. Als u deze dieren toch wilt houden, dan kunt u een ontheffing aanvragen bij de gemeente. U moet dan voldoende huisvestings- en beveiligingsmaatregelen nemen. Doe dit voordat u de aanvraag doet.

Exotische dieren

Het houden van exotische dieren is verboden, omdat deze dieren vaak tot een beschermde diersoort behoren. Voor deze diersoorten krijgt u geen ontheffing. Een uitzondering geldt voor instellingen zoals opvangcentra, dierenasiels en dierentuinen. Zij hebben een ontheffing van dit verbod.

Wat moet ik doen?

U vraagt de ontheffing aan bij de gemeente. Geef hierbij de volgende informatie:

  • Het soort dieren dat u houdt;
  • De plaats waar u de dieren houdt;
  • Waarom u de ontheffing aanvraagt;
  • Welke beveiligingsmaatregelen u genomen heeft;
  • Een schets van het terrein waarop de dierenverblijven staan.

Als u dieren gaat houden voor uw bedrijf of als u fokker bent, dan doet u een melding via de Activiteitenbesluit Internetmodule. Voor het bedrijfsmatig houden van dieren gelden namelijk andere regels.

Hobbydieren registeren

U mag hobbydieren, zoals schapen, geiten en pluimvee in een kleine hoeveelheid houden. Het is belangrijk dat u uw hobbydieren laat registeren bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Dan zijn de dieren en hun plaats van herkomst snel te achterhalen als er een besmettelijke dierziekte uitbreekt.

Houdt u uw paard of paardachtige langer dan 30 dagen op dezelfde plaats? Dan moet u die locatie aanmelden bij de RVO.

U kunt uw hobbydieren registreren via de website van RVO.

Hoe lang duurt het?

U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de ontheffing krijgt.

Bezwaar maken

Als u het niet eens met de beslissing van de gemeente, dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.