Wat is het?

Crisishulp Jeugd is er voor kinderen en jongeren tot 18 jaar, die in een crisissituatie terecht komen. Het telefoonnummer is 24/7 bereikbaar voor ouders en verwijzers.

Wat moet ik doen?

U neemt contact op met Crisishulp Jeugd via (043) 604 57 77. U kunt ook contact opnemen met uw eigen huisarts.