De verharding en inrichting van de Burgemeester Douvenstraat zijn aan vervanging toe. In het voorjaar van 2023 wordt deze straat voorzien van nieuwe bestrating, groen, parkeervakken, trottoirs en overige inrichtingen.

Hoe de straat er straks uit komt te zien, wordt samen met de bewoners van deze straat bepaald. Hiervoor heeft de gemeente Bergen een participatietraject opgestart. Dit is een reeks van meerdere bijeenkomsten, waarbij gemeente en bewoners samen bedenken hoe de nieuwe straat wordt ingericht.

Participatietraject

In het participatietraject worden de volgende stappen doorlopen:

X Stap 1: Aftrap en informatiemarkt

Het participatietraject is in oktober 2021 afgetrapt met een bewonersavond en informatiemarkt bij Den Asseldonk in Nieuw Bergen. Tijdens deze eerste bijeenkomst werd uitgelegd hoe het participatietraject er verder uit gaat zien en hoe bewoners en hun ideeën worden betrokken bij het ontwerpen van de nieuwe straat.

Op de informatiemarkt gingen de bewoners in gesprek met verschillende specialisten over allerlei onderwerpen die bij het ontwerpen en aanleggen van een straat om de hoek komen kijken. Denk aan groen (bomen) in de straat, parkeren, afkoppelen van regenwater, bestaande kabels en leidingen, en duurzaamheid. Met deze gesprekken konden de bewoners zich optimaal voorbereiden op het verdere participatietraject én alvast inspiratie en ideeën opdoen voor hun eigen straat.

Documenten

X Stap 2: Straatavond

Het participatietraject werd in maart 2022 vervolgd met een straatavond in de Mariaschool in Bergen. Tijdens de straatavond konden bewoners bij de gemeente aangeven wat hun wensen, behoeften en ideeën zijn voor de nieuwe straat. De gemeente heeft deze informatie verzameld en gebruikt als basis voor de volgende bijeenkomst: de tekenavond.

X Stap 3: Tekenavond

De tekenavond vond plaats in april 2022. Tijdens deze derde bijeenkomst brachten de bewoners hun ideeën letterlijk in kaart. De deelnemers tekenden zelf hun ideale straat en leerden gaandeweg met welke zaken ze allemaal rekening moeten houden bij het inrichten van een straat. Aan de hand van de schetsen van de bewoners hebben de landschapsarchitecten twee mogelijke ontwerpen voor de straat gemaakt.

-> Stap 4: Presentatie ontwerpen

Aan de hand van de schetsen van de bewoners hebben de landschapsarchitecten twee ontwerpen voor de straat gemaakt. Zij presenteren deze ontwerpen tijdens een bijeenkomst in het najaar van 2022. Aan het eind van deze bijeenkomst kiezen de bewoners welk ontwerp zij het beste vinden. Dit is het ontwerp dat uiteindelijk wordt gerealiseerd.

De datum van de presentatieavond volgt binnenkort. De bewoners van de Burgemeester Douvenstraat ontvangen hiervoor een persoonlijke uitnodiging.

Stap 5: Uitwijkmogelijkheid

Het kan zijn dat het nog niet mogelijk is om tijdens de vierde bijeenkomst een besluit te nemen. Bijvoorbeeld omdat er toch nog nieuwe informatie ter tafel komt. In dat geval worden de landschapsarchitecten teruggestuurd naar de tekentafel en wordt een vijfde bijeenkomst georganiseerd.

Werkzaamheden uitgesteld

Vanwege de coronamaatregelen in de winter van 2021-2022 was het enkele maanden niet mogelijk om fysiek bij elkaar te komen. De bewoners van de Burgemeester Douvenstraat kozen ervoor om het participatietraject tijdelijk stil te leggen, totdat een fysieke bijeenkomst weer veilig en verantwoord gehouden kon worden. Hierdoor heeft het traject wat vertraging opgelopen. Naar verwachting worden de werkzaamheden aan de Burgemeester Douvenstraat nu in het voorjaar van 2023 uitgevoerd.