Per 1 januari 2024 zijn de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging in werking getreden. Wilt u iets veranderen aan uw huis, tuin, bedrijf of omgeving? Dan kan het zijn dat u te maken krijgt met deze nieuwe wetten.

Informatie op deze website over deze onderwerpen kan verouderd zijn vanwege de overgang naar deze nieuwe wetten. Kijk voor de meest actuele informatie op www.omgevingswet.overheid.nl of neem contact met ons op via info@bergen.nl of (0485) 34 83 83.

Wat is het?

De gemeente bewaart bouwtekeningen en bouwplannen. U kunt deze tekeningen en plannen bekijken.

Hoe werkt het?

Iedereen die een omgevingsvergunning voor bouwen aanvraagt, moet een bouwplan indienen. Hierin staat wat de bouw of verbouw inhoudt. De gemeente vraagt ook om een tekening van de bouw of verbouw, plus een situatieschets. Al deze gegevens kunt u bekijken bij de gemeente.

Nieuwe bouwplannen worden vermeld het huis-aan-huisblad Maasduinen Courant en via publicatie op de gemeentelijke website. U kunt ze bekijken nadat ze zijn bekendgemaakt.

Wat moet ik doen?

U kunt de bouwplannen en bouwtekeningen bekijken bij de gemeente. Maak hiervoor een afspraak.

Afspraak maken

Afspraak maken

Telefoon: (0485) 34 83 83

Meer informatie

Voor vragen en/of meer informatie kunt u contact met ons opnemen via info@bergen.nl of via (0485) 34 83 83.