De gemeente kan bepalen dat een bouwplan moet voldoen aan de redelijke eisen van welstand. Hebt u een omgevingsvergunning nodig voor het bouwen, dan kan de gemeente uw aanvraag voorleggen aan de welstandscommissie. Deze commissie beslist of uw bouwplan voldoet aan de welstandseisen.

In de welstandsnota van de gemeente staan de welstandseisen. Voldoet de aanvraag aan deze welstandseisen, dan mag de omgevingsvergunning niet om redelijke eisen van welstand worden geweigerd. Gemeente Bergen maakt gebruik van de diensten van het Gelders Genootschap als onze gemeentelijke kwaliteitscommissie. Zij adviseren ook bij monumenten.

Mocht u plannen hebben, kunt u altijd contact opnemen met de gemeente.

Afspraak maken

Afspraak maken

Telefoon: (0485) 34 83 83 of 14 04 85

Wat moet ik doen?

Zodra de gemeente u laat weten of u een omgevingsvergunning krijgt, weet u ook of uw bouwplan voldoet aan de welstandseisen.

Weet van tevoren of uw bouwplan voldoet

  • Als u van tevoren wilt weten of uw bouwplan voldoet aan de welstandseisen, vraagt u een vooroverleg bouwen aan via het Omgevingsloket. In het Omgevingsloket wordt het vooroverleg bouwen ‘contact met het bevoegd gezag’ genoemd. 
  • Op verzoek wordt hier ook het voorlopige oordeel aan de welstandscommissie in meegenomen.

U kunt ook bij de gemeente een vooroverleg Omgevingsvergunning aanvragen. Dit kan digitaal (zie 'formulieren'). U kunt ook een afspraak maken.

Wat moet ik meenemen?

  • Tekeningen van de gewenste bouw of verbouwing.
  • Details over hoe het gebouw eruit komt te zien.
  • Kleurenfoto's van hoe het gebouw en de aangrenzende bouwwerken er nu uitzien.
  • Gegevens over de bouwmaterialen en kleuren die u wilt gebruiken.