Per 1 januari 2024 zijn de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging in werking getreden. Wilt u iets veranderen aan uw huis, tuin, bedrijf of omgeving? Dan kan het zijn dat u te maken krijgt met deze nieuwe wetten.

Informatie op deze website over deze onderwerpen kan verouderd zijn vanwege de overgang naar deze nieuwe wetten. Kijk voor de meest actuele informatie op www.omgevingswet.overheid.nl of neem contact met ons op via info@bergen.nl of (0485) 34 83 83.

Wat is het?

Als u een omgevingsvergunning hebt aangevraagd voor een bouw of verbouwing, kan de gemeente uw aanvraag voorleggen aan de welstandscommissie. Deze commissie bekijkt:

  • hoe het gebouw er na de bouw of verbouwing uit komt te zien;
  • welke materialen er gebruikt worden;
  • of uw bouwplan past in de bestaande omgeving of bij andere bouwplannen in de omgeving;
  • of uw bouwplan voldoende kwaliteit heeft.

Gemeente Bergen maakt gebruik van de diensten van Dorp, Stad en Land als onze gemeentelijke kwaliteitscommissie. Zij adviseren ook bij monumenten.

Wat moet ik doen?

Zodra de gemeente u laat weten of u een omgevingsvergunning krijgt, weet u ook of uw bouwplan voldoet aan de welstandseisen.

Weet van tevoren of uw bouwplan voldoet

  • Als u van tevoren wilt weten of uw bouwplan voldoet aan de welstandseisen, vraagt u een vooroverleg bouwen aan via het Omgevingsloket. In het Omgevingsloket wordt het vooroverleg bouwen ‘conceptverzoek’ genoemd.
  • Op verzoek wordt hier ook het voorlopige oordeel aan de welstandscommissie in meegenomen.

U kunt ook bij de gemeente een vooroverleg Omgevingsvergunning aanvragen. U kunt hiervoor het aanvraagformulier invullen of een afspraak maken.

Afspraak maken

Afspraak maken

Telefoon: (0485) 34 83 83

Wat heb ik nodig?

  • Tekeningen van de gewenste bouw of verbouwing;
  • Details over hoe het gebouw eruit komt te zien;
  • Kleurenfoto's van hoe het gebouw en de aangrenzende bouwwerken er nu uitzien;
  • Gegevens over de bouwmaterialen en kleuren die u wilt gebruiken.

Aanvullende informatie

De advisering door de welstandscommissie valt onder de Verordening Fysieke Leefomgeving Gemeente Bergen (L) 2022. Kijk voor meer informatie bij hoofdstuk 1, afdeling 3 Advisering.